Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012


С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html
Уважаеми читатели, търсим преводачи на ченълиг посланията на Уес Анак на различни езици. За контакти
elvenartjewels@gmail.com
Dear Readers, we are looking for translators for the channelings of Wes Annac in different languages
Please, write to elvenartjewels@gmail.com

неделя, 29 април 2012 г.

Възнесените владици: Съобщенията, в които ви разказваме истината, ще продължават интензивно


Канализирано от Уес Аннак
През цялото това време, през което вие сте изложени на все по-чистите вибрации на вашите по-висши същности, които навлизат в телата ви изключително бързо, ние можем да усетим, че вие на Земята започвате да се справяте с тези разнообразни промени и енергийни смени по невероятен начин и ние ви окуражаваме с цялата сила на сърцата ни да продължавате с вашите медитативни и духовни практики, без значение индивидуално или колективно, тъй като всяка отделна енергия и намерение, което ви се дава по това време има дълбок ефект и прави огромна крачка.
С всичко, което сте правили и правите, всеки урок, който сте преживели е имало за цел намирането на Светлината, в която ще съществувате в много по-малко изкривени форми, отколкото преди. Такива чисти разкодиращи енергии вече са изпратени към телата ви и повърхността на Земята, които обаче все още не са почувствани, не са приети и не са абсорбирани.
Продължете да търсите тези енергии около себе си и в ядрото на скъпата Гайя, тъй като тя използва тези енергии, за да си помогне в прочистването на голяма част от ефектите на многото естествени промени и настоящи бедствия, причинени от определени събития и които са катализатори за масово почистване на повърхността на Гайя.
Разбира се, вие непрекъснато сте чували, че тъмните водачи във вашия свят правят опити с техни оръжия за промяна на климата с цел да запазят влиянието си в състояние на отчаяние, но с чистите енергии ви се дават толкова много възможности за дълбоки промени, че Майката Земя се чувства свободна да започне по-голямата част от работата си свързана с нейното почистване, тъй като заплахата от употреба на оръжия за промяна на климата от силите на тъмнината за сега не е основателна.
Вие ще забележите, скъпи души, че като цяло в текущата година няма да има твърде много недоволство, като изключим случилото се наскоро и то беше, защото Гайя не се чувстваше достатъчно свободна да извърши работа по почистването си, тъй като Тя има нужда от промяна, защото както Тя, така и ние знаем, че един ден, тъмните сили ще се опитат да превърнат обикновения дъжд в торнадо, така да се каже, и те ще направят всичко по силите си да се изкриви почистването на негативната енергия от повърхността на Гайя като използват възможностите на това почистване за потенциалното подхранването на енергиите на мрака и страданието, въпреки че подобни процеси на прочистване са предназначени за лечение и преобразуване.
Вашите тъмни сили знаят, че с всяко природно бедствие, което се случва, особено напоследък, но в които на тях не им е позволено да взимат участие, Майка Гея чисти повърхността си, а това рефлектира върху по-ниската енергийна питателност на тези души, които се хранят от негативните енергии на отчаянието, което е било причина за много предвоенни ситуации.
Трябва да бъде разбрано, скъпи души, това, което някои от най-влиятелните фигури във вашите армии все още не осъзнават, но скоро ще го направят, а именно че всяка война и битка, която са предизвикали и с която са се хранили от началото на 20 век е била осъществена с цел да се подхранват енергиите на отчаянието, така че тъмните души да манифестират и да финансират тези войни и събития за масово унищожение, за да запазят собствената си прехрана.
Те се хранят от енергията, произведена по време на тези войни, и в същото време правят забележителна сума пари, продавайки оръжия и подобни на всяка една от двете страни и във всяка война. Разбира се, вие не сте чули или разбрали, че това е така, но то е, защото много неща във вашата история са изкривени.
Вие например, не сте чели в учебниците ви по история, че действията на фигурант като Хитлер, са се финансирали изцяло от лица, пребиваващи в САЩ, които несправедливо и незаконно са придобили контрол върху САЩ, създали са цяла поредица фалшиви доктрини и са превърнали Съединените Щати в обединен съюз, където всеки гражданин им пълни и подплатява джобовете, както финансово, така и енергетично, а това са известни души на елита, които са се поставили на върха на йерархията, която сами са създали.
Вие няма все още да чуете как всяка една страна на всеки конфликт и война е финансирана и как Съединените Щати и много други страни целенасочено пропагандират сред широката общественост по почти всички от техните канали за информация и развлечения. Създаването на съответен враг, без значение какъв или в коя страна, в която силите на елита желаят да водят война, или са провели войни на религиозни основи или други, са създадени от най-стария ред на съществуващите илюминати.
Ако само дори хвърлите бегъл поглед на разнообразните си форми на забавление през изминалите периоди от време и десетилетията на съвременното ви общество, навсякъде ще видите пропаганда. Тази пропаганда е била извършвана и във вашия интернет, както и чрез създаването и появата на много сайтове, посветени на спиране или насърчаване на някои въпроси.
Пропагандните техники, които понастоящем непрекъснато се засилват, и които са били захранвани в продължение на толкова голям период от време, са следвали подобен набор от правила и насоки. Когато се създава пропаганда, тя трябва да убеди хората, към които е насочена, че те са враг на нещо или някого, към когото трябва да насочат своя гняв или негативност.
Понякога фалшивият враг се избира да бъде дадена страна или юридическо лице така, че Съединените Щати да пожелаят да воюват с него и да накара хората да пожелаят да отидат на война или се избира враг, който Щатите не желаят да подкрепят и хората трябва да пожелаят да не го подкрепят, а характерът на героизма е създаден, за да се спре привидно злото и тогава се създава пропаганда, която се опитва да накара другите да повярват, че нещо е лошо.
Характерът на този „герой” обикновено слага край по някакъв начин на някакво привидно негативно действие, което се свързва с поставената цел и сред излагането на много неверни факти и изключително голяма пропаганда, те се насочват към тази цел. А супер героят може да победи врага, който е представител на друга държава, с която САЩ иска да води война; с този сценарий, следвайки поражението на тази душа, ще се появи и приемливо обяснение за това защо тази душа и страната, която тя представлява е враг и те трябва да бъдат победени и намразени.
Това е само един пример от толкова много слоеве и видове пропаганда, които са били извършвани в сегашната култура, а  концепцията за тази пропаганда е тази, която се локализира в по-голямата част от действията на душите, които се опитват да ви контролират.
С това имаме предвид, че преди създаването на контролните действия на душите, съставляващи елита на илюминатите във вашия свят, „изкуството”, както някои ще пожелаят да нарекат пропагандата, не е било извършвано в нито едно древно общество срещу враговете им.
Вместо това ( както се казва в такива моменти ) категорично и без съмнение се е вярвало на душите, които са изричали лъжите, макар че това, което се е казвало за врага в много случаи е било неправилно, тъй като душите, които са изричали такива твърдения, са го правели, за да приобщят други срещу техният моментен враг.
Вие дори бихте предпочели да кажете, че егото, което изфабрикува фалшивите обвинения и пропагандира душите от много други цивилизации по този начин започнало разделенията на основата на омраза и войните. Всъщност, тъй като егото ви е било необходимо, за да се измерва степента на придобития опит на Земята, егото е създало много изпитания за човечеството, както във вашия физически свят, така и за духовните ви тела, а душите на елита от вашия свят отдавна са изследвали всеки метод за предизвикване на война, омраза и измама, които са влияели на много древни цивилизации, в смисъл, че те са се ръководели от тези модели и са изучавали как да насочват действията си срещу човечеството.
Ние знаем и разбираме, че мнозина от вас все още не желаят да чуят нищо за действията на тъмните сили във вашия свят, за които те са отговорни, но техният край наближава, а обясненията, които ние ви даваме, както и тези от много други Възнесени и напълно достоверни източници, във връзка с тези теми са встъпителни обяснения за различни неща, случили се из целия свят, който трябва да бъде уведомен какво са направили тези души, както много пъти е казвано до сега.
Всъщност, това послание може да се прочете в още канализирани съобщения и да се почувства, че тези предупреждения са остарели и не са на дневен ред, но ни се доверете, скъпи души, когато откровенията ни започнат да излизат на бял свят, вие няма да можете да наваксате или ще пожелаете нещата да се развиват в малко по-бавни темпове. През цялото това време вие с пълно право сте желали и сте се молили, темпото на събитията, които се случват на Земята да започнат да се увеличават съществено и ни се доверете, скъпи души, те действително ще се увеличат.
Вие в действителност ще трябва да се синхронизирате със скоростта на изливане на информация във вашите красиви умове и духовни същности и да се опитате да се справите със всяка фибра от себе си, тъй като невероятно много истини ще започнат да излизат на бял свят непрекъснато чрез вашите телевизии. След като веднъж истините започнат да излизат наяве, нищо няма да бъде в състояние да ги спре и ето защо ние непрекъснато ви напомняме, че тези истини ви чакат зад ъгъла и това е нещо изключително добро, и ето затова ние започнахме да ви осведомяваме за много от действията, които тъмните сили са извършили срещу вас и вашето сегашно общество или по-скоро ние ви разказваме много от тези техни действия, с които вашият слух би могъл да понесе.
Ще бъде изнесено много за тези души, което ще бъде изненада дори за много събудени души и отворени индивиди, а също и много обяснения, свързани с тези души и всичко, което те са направили до най-малки подробности, както и много обяснения за редица духовни и научни неща, които все още не бива да се разбират. Всичко това, дори само беглото споменаване за събитията на тези неща, значително ще завърти главите ви.
В действителност, едни от най-ужасяващите аспекти от експозицията на всичко, което ви е направено във вашия свят, първоначално ще бъдат изложени пред достатъчно зряла „публика”, която е в състояние да се  справи с тези истини, но нашите очаквания са в най-скоро време така както родителите виждат някои неща и правят опити да ги обяснят на децата си, пропастта в комуникацията между родители и деца, между членовете на семейството ще бъде преодоляна и човечеството ще се обедини, каквато е и изначалната природа на вашия свят, а това обединение включва също и отделни семейства.
Наистина ще има души, които все още няма да са готови да се съберат със семействата си и ние забелязваме, че сред много от вас, разделението и омразата от всякакъв вид, форма и проява е все още налице и се подхранва. Ние ви препоръчваме всички вие да започнете да виждате не просто отделния човек, или животно, отделното растение, но и всяка молекула и атом на Творението около вас, тъй както вашите скъпи братя и сестри от различните измерения живеят Живота във всичките му проявления, точно както и вие.
О, скъпи прекрасни души, вие чувствате и приемате разделения само заради цвета на кожата, вярата и убежденията, но в същото време сте обединени по душа и дух със всеки един от вас и с всеки отделен атом около вас, както и с всеки човек и на пръв поглед неодушевен предмет, който щастливо седи пред вас дори точно сега.
Вие и преди сте чували, че всички вие отделяте енергийни образи и всички вие дълбоко рефлектирате върху реалността около вас. Това винаги е било вярно, но в този момент тази енергия става все по-популярна за вас, а илюзиорните егоистични и физически черупки, които блокират вашите възприятия от тези енергийни взаимодействия и събития започват да бъдат преобразувани и изчезващи чрез много по-висша енергия на Логуса, навлизаща във вашия свят и през телата ви по това време.
Тъй като тази физическа и обществена черупка на структурата започва да изчезва и да се преобразува в следствие на енергичната работа на всеки един от вас от Гайя, както и от много от нашите ангелски души тук в по-висшите измерения, истината за енергийните движения и работата във вашия свят започва да става видима, както и поначало е трябвало да бъде. Разбира се, това още не се е случило, но има много планирани дати от вашия Космически календар за случването на тези събития и ни се доверете, скъпи души, ще е изключително прекрасно да ги видите и приемете.
Всеки и всяко нещо, което се случва от този момент нататък е да се подготвите за дори още по-голямо отваряне на ума, както и за умопомрачителни събития и проявления.
Най-напред ще видите арестите на много тъмни души, както фигуранти, така и действителни души, които ще бъдат показани по вашите телевизии и в интернет.  И което е твърде трудно поносимо спрямо убежденията на някои, чрез нашите много медиуми, с които са истински, ние се свързахме с ръководителите и поддръжниците на движението Occupy и групата, позната на мнозина като Анонимус (1). Тези групи се съгласиха да съдействат чрез техните собствени ( интернет страници ) източници, и с удоволствие ще започнат да докладват и  показват събитията от арестите. Ние обсъдихме много живи предавания, предназначени за гледане в интернет, когато тези първоначални арести започнат да се случват.
Вие ще видите тези събития по телевизорите и чрез компютрите си, когато процесите започнат, тъй като ние ще сме спечелили напълно сътрудничеството на вашите медии и както вече е казвано, до този момент, вашите медии не са били използвани за реалното отчитане на новините и в онези моменти те ще бъдат изключително заети. Те обаче ще излъчат разследванията и арестите по тези процеси и ние очакваме, че до тогава ще успеем да привлечем на наша страна още много уебсайтове и други средства за масова комуникация.
С удоволствие в сърцата ни можем да ви кажем, че много от популярните новинарски организации и уебсайтове, които не са твърде крайни в своите убеждения, с радост ще започнат докладването на тези събития, които се разгръщат с такава скорост, че ще ви изненадат и шокират.
След като тези арести започнат и преди изтичането на първоначалните процеси, ние трябва да започнем първоначалното информиране на човечеството за всичко, което е направено във вашия свят в продължение на изключително дълъг период от време. Както и преди е споменавано, ще има хора във вашия свят, които ще включват телевизорите си, за да видят, докато седят в апартаментите си, колко много хора ще бъдат арестувани и виждайки това, хората ще започнат да задават въпроси и да се чудят защо.
Ние ви казваме да не се притеснявате, тъй като ние веднага ще започнем да ви даваме редица обяснения, с които разполагаме и разбира се, в началото на тези обяснения ще трябва да ви информираме за всичко, което основната група от елита е направила във вашия свят, за да придобият контрол и влияние над толкова много аспекти във вашия свят и структурите на съвременното общество.
Всяко отделно действие, което е извършено в полза на най-ниските интереси на човечеството, ще бъде обяснено и още веднъж обяснено в процесите на тези души. Тези процеси ще бъдат честни и справедливи, а действията извършени срещу човечеството ще бъдат представени по безпристрастен начин, макар и в огромен интензитет, но от всичко, което ще ви бъде казано, най-вероятно ще възникнат отрицателни емоции.
Развитието на процесите на тези души ще бъде много интересно, и след като те приключат ще започне Кармичната разплата с тези души, като най-вероятно те ще бъдат пратени да съществуват на места от много по-ниски измерения и в ситуации, при които ще трябва да преживеят екстремни трудности, подобни на тези, които са причинили във вашия свят, ще започнат да се дават още по-подробни и удивителни сведения за духовните и езотерични аспекти; такива като нашето съществуване като част от вашето Космическо Семейство, и възнесението на Земята, както и възнесението на цялата Вселена.
Както можете да разберете,  ние разделихме съобщенията в секции, за да бъде по-лесно тяхното възприемане и проумяване, да могат по-добре да се почувстват и приемат и все повече от физическите аспекти на цялата поредица от съобщения ще бъдат дадени преди да започнат арестите на тъмните сили, докато обясненията за възнесението и много други неща ( от сходен характер ) ще бъдат запазени за след арестите.
Разбира се, ще има основни и въвеждащи емисии във връзка с възнесението и нашето съществуване, съществуването на много Ангели както и на вашето Звездно Семейство, което само по себе си също се състои от Ангели, но доста голяма част от тези изумителни неща във връзка с тези теми, които дори още много събудени души не знаят, ще бъдат запазени за времето след арестите на тъмните души във вашия свят, които вие ще наблюдавате и след като вие на колективно ниво започнете да усвоявате истините за всичко, което ви е било причинено.
Ние трябва да коригираме малко неточното предположение, че на 21.12 целият свят ще се промени и автоматично ще стане величествен Рай, както твърде често се е говорило за това.
Това не е точно така, въпреки че краят на вашата 2012 година е изключително голяма повратна точка, след която ще започнат да действат най-славните и невероятни аспекти на възнесението на планетарно ниво и в по-чистите нива на съзнанието, ние по-скоро бихме предпочели да ви насочим да гледате на многото космически дати, за които се говори, както и тези от Декември, като на началото на края на вашия дуалистичен свят, защото именно това е същността на тези много дати и затова са били отбелязвани.
Вашите маи в духовните измерения създадоха друг календар, който далеч надминава вашата 2012 година и в този календар те Създадоха знаци и символи, които символизираха перфектно и невероятно възнесението на Земята.
Разбира се, вие няма да видите този Календар и тези пророчества, защото те не са създадени във вашата физическа среда, а по-скоро бяха създадени в „подземните” светове на душите на Маите, които създадоха тези етерични календари, за които ние говорим, тъй като Земята, както и те, много скоро ще се възнесе от физическото ниво; вашата Земя започва възнасянето си в по-чистите измерения и състояния на съзнанието с края на 2012, при което много от вас ще се възнесат, както някои направиха или други ще напуснат Живота чрез смърт, както много други направиха.
Тези души почувстваха, че е целесъобразно да продължат календара така, че всички други земни цивилизации да могат да го видят и да се възползват от него, тъй като те създадоха подобни неща след като се преместиха от физическото ниво, но за лично забавление и удоволствие, тъй като тези души много обичаха да проследяват циклите на слънцето и различните планети, обичаха да измерват и да изучават много неща в тази връзка.
Както винаги, скъпи души, нашето „време” е твърде кратко, но ние изключително много се радваме когато посещаваме менталните и духовните канали на всеки един от вас, които четат тези послания и усещате нашите енергии. Ние, с любов в сърцата си, ви молим да се обръщате към нас, ако е необходимо, ние ще се отзовем с любов и добронамереност, за да се свържем с каналите на всяка душа, която би пожелала да бъдем с нея. Ние сме при всички и всеки един от вас поотделно, така че твърде скоро ще бъдем с вас на физическо ниво, или по-скоро вие ще бъдете с нас на астрално ниво.
Благодаря на Възнесените владици.
(1)   Някои може да смятат, че Възнесените Владици не биха се свързали и работели с Анонимус, защото те призоваха обществеността да ражда промяната колкото се може по-малко с мирни средства, но това беше в миналото, а сега, точно както и много други съюзници на Земята, участващи в промените, които все още притежават привидно по-ниски и отрицателни характеристики и перспективи, Анонимус е паднал в капана, така да се каже, и се опитва да получи промяна от по-висшата гледна точка на съзнанието, че мирът е най-важният аспект на цялото това събитие.
По мое мнение, подобни ограничения на егото не би трябвало да застават на пътя на осъществяването на контакт с по-висши същности и да се действа под ръководството на всяка възнесена душа, в този случай Възнесените Владици. Участието на Анонимус в първоначалните арести, както е посочено в това съобщение, е, че то действа като проводник на медиите за излъчването на арестите, нито повече, нито по-малко. Аз лично не виждам никакво насилие или негативност в това, но ако някои избират да вярват, че Възнесените Владици няма да се обърнат към група с голямо влияние, просто заради призивите им да се предприемат действия, също е добре, тъй като ние всички ще имаме различни гледни точки и мнения по различните въпроси.
Така или иначе, тези промени са в сила и това е нещо, за което всички би следвало да се съгласят. 
Превод :САР

събота, 28 април 2012 г.

The Ascended Masters: There will be No Stopping the Inpouring Revelations


-Channeled through Wes Annac-
All of the time you are being exposed to the increasingly pure measures of your higher selves which are coming forth in your bodies in increased rapidity, and we can feel that you on Earth are beginning to handle these various changes and energy shifts wonderfully and we encourage you with all of our hearts to continue on in your meditative and spiritual practices whether in a collective or individual manner, as each and every energy and intention that you give out at this time is having a profound effect and making a huge difference.
With everything that you have been doing, each lesson that you have been put through has been for the purpose of you finding the Light that you are in less distorted forms than you have been used to and Living within. Such pure encodements of energy are now being sent your way that your bodies and your Earth’s surface alike have not felt, absorbed or benefitted from for so very long.
Continue to anchor these energies unto yourself and unto the core of dear Gaia, for She is using these energies to help cleanse much of the effects of many of the natural shifts and perceived disasters that are catalysts to the mass cleansing of the surface of Gaia that such events cause.
Of course, you have heard endlessly that the dark heads on your world have been attempting their own weather warfare in an attempt to keep you all feeling states of despair, but with the pure energies being given by so many of you making the profound effects that they are making, Mother Earth feels free now to begin the bulk of Her cleansing work as the threat of weather warfare from your dark is by now, a near non-threat.
You will notice dear souls, that for the bulk of this current year there have not been many rumblings with the exception of very recently, and this is again because Gaia did not feel free enough to perform the cleansing work that She needs to perform because She and we alike know that each and every time, your dark will take any and every opportunity to turn a drizzle into a tornado so to speak, and they will do anything in their power to distort the mass clearing of negative energy from Gaia’s surface by using the opportunities for such clearing to cause a potential feeding of the very darkness and suffering-based energies that such cleaning events are meant to heal and transmute.
Your dark know that with each and every natural disaster that happens especially recently that they are not allowed to interfere in, Mother Gaia is cleansing Her surface and this results in less energetic sustenance for these souls who feed off of the negative energies of despair that their many attempts at any type of warfare have been causing.
It must be understood dear souls what some influential and top figures in your militaries and such do not yet realize but are about to realize so very soon, and that is each and every war and battle that has been perpetrated and fed since the beginning of your twentieth century was fashioned on purpose to feed the energies of despair that the dark souls manifesting and funding such wars and events of mass destruction need to keep their own sustenance.
They feed off of the energies produced by these wars and at the same time they make handsome sums of money selling weapons and such to each side of each and every war. Of course you have not heard or realized for the most part that this is so, and this is because [the account of] your history has been so very distorted.
You have not read in your history books that the acts of the figurehead who was Hitler were funded entirely by entities within the United States, entities who had unfairly and illegally gained control over the US, created a false set of doctrines and turned the US into a corporate entity wherein every citizen feeds and lines the pockets, both financially and energetically, of the perceived elite souls who have placed themselves at the top of the hierarchies that they themselves established.
You will not yet hear how each and every side of every conflict and war was funded or how the United States and many other countries purposefully integrated mass propaganda into nearly all of their outlets of information and entertainment, Creating a perceived enemy in whomever and whichever country that the elite souls wished to wage war in, or rather were led to wage war in by the beliefs and plans established by the oldest order of this existing Illuminati.
One can look at many forms of entertainment in many time periods and decades of your current society and see mass propaganda nearly everywhere. This propaganda has been fed on your internet as well with the creation and appearance of many sites dedicated to stopping or promoting [certain issues].
The propaganda techniques that are fed currently and that have been fed for so very long have followed similar sets of rules and guidelines. The propaganda that is created must convince the people whom it is being aimed at that they have an enemy of some kind whom they must direct their anger and negativity at.
This puts out and promotes a false enemy, in some cases a country or entity that the United States wished to go to war with or didn’t support and wished their people not to support, and a character of heroism is then created to stop the seemingly evil thing that the propaganda is targeting and attempting to get others to believe is bad.
This ‘hero’ character will usually put a stop somehow to the seemingly negative actions being perpetrated by the target in question, and among doing so many false facts and much direct propaganda will be directed at this target. A super hero could perhaps vanquish an enemy that is representative of another country whom the United States wished to make war with; in this scenario, following the defeat of this soul would come an explanation about why this soul and the country they represent is the enemy and should be defeated and hated.
This is only one of so many layers and types of propaganda that have been perpetrated in your current culture, and the concept of propaganda is one that has been localized for the most part to the actions of the souls who have been attempting to control you.
By this we mean that before the establishment of the controlling actions of the souls making up the Illuminati heads on your world, the ‘art’ if one wishes to call it of propaganda was not perpetrated in any ancient society against their perceived enemy.
Rather, what was being said [in such times] was sharply and strictly believed by the souls who were saying them, and while in many instances what would be said about an enemy was indeed incorrect, the souls throwing the allegations forth would not simply make up such false truths in an effort to turn others against their perceived enemy.
You could say rather, that ego brought the false accusations and propaganda forth to the souls in many ancient civilizations and this is how much separation-fed hate and war was started. Indeed, while ego has been needed for you to measure out your experiences on Earth, ego has created many difficult things for humanity, both for your physical world and for your spirit complexes, and the elite souls on your world have long studied each and every method of war, hate and deceit that has been fed by many ancient civilizations and these things that they have studied are what they have based their actions against humanity on.
We know and understand that many of you do not yet wish to hear of the many actions of the dark on your world as they are indeed meeting their final end, but the explanations given by us and so many other ascended and genuine sources in relation to these subjects are introductory explanations of sorts for your entire world is going to be let know what these souls have done, as has been expressed endlessly.
Indeed, one may read this admission repeatedly in many channeled messages and feel that such warnings are getting old and outdated, but trust us dear souls when the revelations begin pouring forth you will not be able to catch up or wish that things were moving at a slower pace. Throughout this entire time you have rightfully been wishing and requesting that the pace of events manifesting on Earth begin to pick up substantially and trust us dear souls, substantially pick up they shall.
You are truly going to be scratching your heads at times and trying to keep up with every fiber of yourselves as so many truths are continually poured into your beautiful minds and spirit complexes through your televisions that such announcements will be coming forth to you on. Once the revelations begin pouring in, there will be no stopping them and this is why we continually remind you that such truths are right around the corner and this is as well why we have begun telling you many of the actions that the dark souls have committed against you and your current society, or rather we tell you many of the actions that you can handle hearing about.
There will be much about these souls that will be a surprise even to the most awakened and opened up of individuals, and the explanations that we have been giving you in relation to these souls and all that they have done are just as measured as the explanations given about many spiritual and scientific things that you would not yet understand and that would have your heads reeling substantially if we even began to attempt to tell you of such things.
Indeed, the most gruesome aspects of the exposure of all that has been done to your world will have to at first only be shown to an ‘audience’ mature enough to handle such truths, but we expect very shortly that as parents view such things and attempt and begin to explain them to their children, the gap of communication between parents and children, between families, will have been shortened as indeed all of humanity is to come together when the true nature of your world is revealed, and this reunion includes individual families as well.
Indeed, there will be souls who will not yet be ready to reunite with their families and we notice that among many of you separation and hate of any kind, form and appearance is still manifested and fed. We recommend you all begin to see not just every person, not just every animal, not just every plant, but every molecule and atom of Creation around you as your dear fellow soul brethren experiencing Life on a different plane of reality, but still experiencing it just as you are.
Oh dear beautiful souls, you feel and perceive separation simply because of differences in skin color, creed and beliefs, but you are United in soul and in spirit with each and every atom around you, with each and every person and seemingly inanimate object that sits before you happily even right now.
You have heard before that you are all giving off energetic impressions and you are all making profound effects on the reality around you. This has always been true, it is simply that at this point this energy is becoming more known to you as the illusory egotistical and physical shells that block your perception from such energetic interactions and happenings are beginning to be transmuted as they fade away, by the very higher dimensional Logos energy coming to your world and through your bodies at this time.
As this physical and societal shell of a structure begins to fade away and be transmuted by the energetic work of each and every one of you, by Gaia, and by many of us angelic souls here in the higher realms, the truths of the energy movements and workings of your world begin to become visible as they naturally should. Of course, this has not yet happened but there are many planned dates along your Cosmic Calendar for these events to happen and trust us dear sous, they are going to be wonderful to view and absorb.
Each and every thing that happens from this point on is to precede the happening of an even greater and more mind-opening as well as mind-boggling event and manifestation.
You are first going to see the arrest of the many dark souls, both figureheads and the actual souls who have been running things, on your TV sets and on your computers. As hard as this may be for some to believe, through our many mediums who are genuine we have contacted head members and supporters of the Occupy movement and of the group known by many as Anonymous (1). These groups have agreed to assist through their own established [internet-based] outlets to happily begin reporting and showing the events of the arrests. We have set up many live streams for computer and internet viewing for when these initial arrests begin to take place.
You are to see the trials on your televisions and on your computers, as by the time these trials begin we will have gained the cooperation of your media fully once again, for as has been said by many your media has not been used to reporting real news for quite some time and will themselves be quite busy. They will however be reporting on these trials and by the time such trials begin we expect to have gained the support of many more websites and such as well.
We can say with happiness in our hearts that the many perceived liberal news organizations and websites which are not too extreme in their beliefs, will happily begin reporting on these events as they unfold and progress with such speed that it will surprise and shock you.
Once these arrests begin and before the initial trials, we are to begin the initial informing of humanity of all that has been done to your world for so very long. As has been expressed before, there are going to be people on your world who turn on their TV sets and see so many people in suites getting arrested, and the people seeing this are going to ask questions and wonder why.
We say worry not, for we will immediately begin the many explanations that we have and of course, the beginning of these explanations will have to be the informing of all that has been done to your world by the core group of elite souls who have gained control and influence over so very many aspects of your world and current societal constructs.
Each and every action that has been committed in the worst interests of humanity is going to be explained and re-explained upon the trials of these souls. These trials are going to be fair and the actions committed against humanity are going to be presented in an unbiased manner, though by the sheer intensity and negativity of all that you will be told, it will not seem to be unbiased.
While the trials of these souls are going to be very interesting, after such trials are over and these souls begin Living out their karmic payment, most likely by existing in many lower dimensional places and situations where they will experience extreme hardships due to the hardships that so many on your world have had to feel, many more astonishing and eye opening announcements are going to begin that are going to explain the more spiritual and esoteric aspects  of what we have to inform you of; such as our existence and the existence of your Space Family, and the ascension of Earth as well as the ascension of the entire Universe.
As you can see, we have split up the announcements into sections that you will be better able to understand, fathom and feel, and the more physical aspects of this entire announcement phase as a whole will be explained before the trials of your dark, whereas the explanations of ascension and many other things [of a similar nature] will be saved for after the trials.
Of course, there will be rudimentary and introductory announcements in relation to ascension and the existence of us many Angels as well as your Star Family who are themselves Angels, but for the most part the most startling things in relation to these subjects that even many awakening souls do not yet know, will have to be saved for until after you view the trials of the dark heads on your world and after you have collectively began to absorb the truths of all that has been done to you.
We must correct a bit of a false assumption by some; that is that on December 21st your entire world is to change and automatically become the glorious Eden that has been spoken of so very much.
This is not quite so, as while the end of your year 2012 is to be a significant turning point and start-up for the most glorious and awesome aspects of your ascension as a planet into ever purer realms of consciousness, we would rather have you look toward the many Cosmic dates that have been spoken of such as December of your current year as beginnings of the end of the lower dimensions and duality on your world, because this is indeed what these many dates are and have been signifying.
Your Mayans in the spirit realms Created another Calendar that far surpassed your year 2012, and in this Calendar they Created significant and genuine signs and symbols that symbolized perfectly the wonderful, ascended Earth.
Of course you have not seen such Calendars or prophecies because they were not Created in your physical and were rather Created in the ‘underworlds’ as the Mayan souls who Created these etheric calendars that we speak of knew that your Earth as well as they would soon be transcending physicality; your Earth upon ascending into purer states of consciousness starting with the end of your year 2012, and them when either ascending as many of them did, or when leaving their Lives through death as many more did.
Such souls felt it appropriate to continue the Calendar not so that any other Earthly civilizations could see and possibly benefit from it as they Created such things after moving on from physicality, but for their own personal amusement and enjoyment as these souls dearly Loved tracking the cycles of your sun and various planets, and they Loved measuring and studying many things in relation to this as well.
As always dear souls, our ‘time’ has been fleeting but we have vastly enjoyed inhabiting the mental and emotional channels of each and every one of you who are reading this message and feeling our energies. We ask you with Love in our hearts to call upon us if needed, for we Lovingly and welcomingly travel to and inhabit the channels of any soul who wishes us to be with them. We are with each and every one of you, and so very soon we will be with you in your physical, or rather you will be with us in our Heavenly astral.
Thank you to the Ascended Masters.
WesAnnac.com
AquariusChannelings.com
(1) – Some may think that the Ascended Masters would not contact and work with the Anonymous group because they have called the public to bring forth change in less than peaceful means in the past, but just as there are many Earth Allies involved in the changes who still possess seemingly lower or negative attributes or perspectives, Anonymous has as well fallen into the trap so to speak of trying to get change enacted from a more fed-up perspective than a perspective of remembering that Peace is the most important aspect of this entire event.
In my view, such ego constraints should not get in the way of one gaining contact with and acting under the guidance of any ascended soul, in this case the Ascended Masters. Anonymous’ involvement in the initial arrests as stated in this message are that they are to act as a media conduit for the broadcasting of the arrests; nothing more, nothing less. I personally see no violence or negativity in that but if some choose to believe that the Ascended Masters would not contact a group with much influence simply because of their own missteps in calling for action, than that is ok as we are all going to have different opinions and points of view on different minute issues.
Either way, these changes are in effect, and this is something that can be agreed upon by all.

четвъртък, 26 април 2012 г.

SanJAsKa: Представете си, Атлантида и Лемурия да се обединяват и Възвисяват заедно


 
Канализирано чрез Уес Аннак
Оказването на чест на Светлината, която вие сте, е много важно за поддържане на вашия баланс и стабилност. Докато вие всички сте на Земята ще направите онова, което приемате за грешки и ще действате в съответствие с плана на собствения ви Живот и с вашите собствени версии за събитията, които би следвало да се състоят в живота ви. Уважавайте и обичайте себе си, дори когато откриете, че повтаряте старите парадигми и когато ви се струва, че сякаш ви липсват енергиите и чувствата на по-висшите измерения, които толкова силно желаете да възродите у себе си.
Възраждането на Божествените пламъци във всеки от вас е започнало и понастоящем разцъфва с пълната си мощ и капацитет. Силата, която вие притежавате започва да излиза наяве по толкова различни и разнообразни начини, така че ние може да усетим, как вие чрез осъществяването на много лични събития в Живота на мнозина от вас, се пробуждате за протичането на Възнесението, а то ще бъде проявено твърде ясно.
Разбира се, има души във вашия свят, които биха предпочели да се занимават с аспектите на Възнесението като цяло събитие, а не с аспектите, свързани с извънземната и Божествената помощ, даващи ви се в този момент. Така или иначе, всеки един от вас, Възнесени души на повърхността на скъпата Гая, открива енергиите на Възнесението, които одухотворяват огромна част от човечеството.
Няма значение върху кой аспект на тези безгранични реалности ще пожелаете да се концентрирате и да вложите сърцето си, вие всички намирате вашето собствено Възнесение и докато всеки от вас открива своето собствено Възнесение и Пробуждане в по-чистите състояния на осъзнаването по различни начини, общият фактор е този, че енергиите, които вие каните в себе си и откривате, служат за издигането на вашите красиви духовни същности в състояния на съзнание и възприемане, защото вие Създадохте вашия по-ниско вибрационен опит.
Ние можем да почувстваме, че плътността, която преживява последните си мигове съпротива, тъй като тя идва чрез вас, може да бъде малко объркваща за вашите духове и емоционални същности, а това е защото всеки един от вас притежава неограничен брой Водачи и Божествени помощници, които само чакаме да се обърнете към нас и да ни помолите да ви помогнем с всичко, което можем в случаи когато сте неразположени или сте нещастни по време на поканата от нашия съвет.
Тъй като ние не бяхме в състояние да се свързваме директно със човечеството в продължение на голям период от вашето „време”, ние, както и по-висшите измерения на духовното ръководство на всяка една душа на Земята, сега работим извънредно в леко ограничени рамки, казано по най-добрия начин, по който можем, за да се свържем с вас и вие всички да осъзнаете нашето присъствие около нас.
Контактът с човечеството, който ние извънземните осъществяваме чрез Възнесени същности, които просто избраха да се родят в тяло и да се превъплътят като много прекрасни Възнесени Майстори, със сигурност не е ограничен, за да стигне до вас, скъпи души, и това се извърши с цел човечеството да се отвори към реалностите на по-висшите измерения по начини, които не биха ви шокирали или изненадали твърде много, тъй като тези са факторите, на които ние трябва да обърнем най-голямо внимание.
Тези измерения, които вие преживявате, са толкова далеч от истинските и чистите реалности на нашия прекрасен Създател, и ограничени от познания, които определят живота на всеки от вас, поради което вие не се обръщате за директна намеса към по-висшите измерения и нас като същности, които обитаваме тези по-висши измерения. Тези измерения са толкова ограничени, че при една пряка намеса ние само бихме ви навредили като раздробим  представата ви за същността на живота на парчета. Тези представи бяха Създадени от вас в измерения на чисто съзнание преди да започнете настоящите си Животи, и това, разбира се, бе договорено предварително, а именно, че ще имате толкова много Водачи, които да ви напътстват. Също така предварително бе договорено за мнозина от вас, че ние трябва да се „отдръпнем”, така да се каже, за да може вие да откриете начините за комуникация с нас и собственото си усещане за нас, по начини, които са удобни и съответстващи на личния ви опит, който сте придобили и вече сте в състояние да го разпознаете като опит на Божественото.
Повтарящите се числа и синхронни „съвпадения”, които много от вас тълкуват като признаци за нашето присъствие, наистина представляват такова доказателство. Ние ви даваме знаци под формата на цифрови и други видове синхронизиране, защото това е един много добър и стабилен начин, чрез който, вие на Земята можете да откриете енергиите и водачеството на нашите души, които ви напътстват в този момент.
Синхронните съвпадения представляват реда, мира и хармонията на по-висшите измерения, и толкова много от вас са настроени да получават тези знаци, както вие ги наричате, а ние сме в състояние да се проявим чрез тях по начини, които наистина са добри за осъществяване на контакт с човечеството, дори и да ви се струват на пръв поглед повърхностни, това е начин, чрез който вие можете да ни признаете, а ние не се намесваме пряко във вашата Божествена свободна воля.
Когато започнете да разпознавате тези знаци и много от вас започнат да мислят за тях като за нас, връзката, която вие усещате с нас, ще стане по-силна, тъй като вие дълбоко в себе си ще започнете да си спомняте и чувствате връзките, които ние осъществихме с вас преди толкова много време. Безкрайно много пъти сте чували, че много неща ще бъдат открити за нашето съществуване и за нашето отношение към Земята, и ние с радост в сърцата ни можем да ви кажем, че Галактическата Федерация е една от многобройните организации в това прекрасно Творение, които подкрепят вашата планета в този момент.
Дори само да разберете истинския брой на всичките организации на Светлината, само това би ви накарало да крещите от радост от мисълта, че толкова много ваши Звездни братя и сестри, без значение от външния им вид, приемлив или не за човечеството, си сътрудничат за да се осъществи красивата еволюция и възнесението по повърхността на Гая и всички същества, които я обитават.
И така, скъпи души, както ви е казано чрез излъчването и темите на много настоящи съобщения, предадени от много възнесени източници, промените са в ход на този етап и продължават да се развиват с пълна скорост. Припомняме ви да продължавате да гледате на събитията на физическо ниво, за които чувате, като на процес на навлизане на мира във вашия свят толкова осезаемо, колкото е било прогнозирано да стане. Сега е моментът, в който трябва да стане ясно, че усилията на много работници на духовно ниво хвърлиха снежна топка в цялата картина на природата и ще доведат до много оставки и арести сред най-влиятелните организации във вашия свят, които не работят за най-висшите интереси на човечеството.
Вие започнахте да разбирате към кои извънземни източници да се обърнете за информация за всичко това, което се случва във вашия свят и както сте чули от много искрени извънземни доклади, това, което се случва сега е много малка прелюдия към всяко събитие от невероятна величина, което ви предстои да изживеете.
Ние приветстваме всеки един от вас, които запазиха знанията си, въпреки всички трудности, негативни и на пръв поглед разрушителни събития, които ви се случиха. Вие бяхте принудени да се справяте с толкова много тъмнина и негативност по време на вашите животи в по-ниски вибрации, и тъй като вие идвате да реализирате тази негативност във всеки и всяка форма, която съществува на Земята и според вашата съвременни култури да трансформирате тъмнината в себе си, която иначе би се присъединила с негативността, на която сте свидетели.
Мнозина от вас забелязват, особено в Съединените Щати, че изключително много страни на по-ниските вибрации се разглеждат и се приемат като нормални във вашите медии и съвременни култури. Ние бихме желали да отбележим, че това е съзнателно усилие, което цели да ви задържи в състояние, в което да подхранвате по-ниските вибрации, но този план на тъмнината беше и е само обикновена проява и утвърждаване на факта, че вие от Земята все още се чувствате добре и сте доволни да храните много по-ниско вибриращи аспекти на собствените си Животи, което ви държи скрити, така да се каже, от по-висшите измерения около вас, където подобни, по-ниски вибрации никога не се проявяват.
Ние не виним вас, скъпи прекрасни души, тъй като в действителност вие сте износили булото на илюзията и забравата, което е паднало от очите ви преди толкова много време. С енергиите, които сега едновременно идват от Земята и които ще пристигнат във вашия свят, дори и най-закоравелите ви души ще бъдат изложени както на тъмнината, така и на светлината в себе си по начини, за които е възможно да не са готови.
Разбира се, изборът на онези от вас, които все още не са готови за подобни неща е бил направен напълно осъзнато, и онези от вас, които съзнателно и подсъзнателно решат да изберат да останат да живеят в този свят, ще получат невероятно издигане, което ще ви удиви.
Телата и душите ви се отварят и разширяват по такива прекрасни начини, а промените у вас и вашите чакри, които още не са се проявили, ще бъдат в пълно съответствие както с израстването на душата на скъпата Майка Земя, така и с колективната воля и вибрации, които се поддържат от всеки един от вас.
Невероятно е за нас, които ви гледаме от горе, да видим как вие всички започвате да поемате по собствените си пътища, подтиквани в голяма степен от съветите и насоките, дадени ви от много източници на Възнесените, но ние трябва да ви призовем да поливате семената на промяната и Любовта, които ви се принасят сега. Осъществяването на някоя идея или проект само по себе си не е достатъчно те да разцъфтят в прекрасна, Светла промяна, която е необходима и твърде силно желана от Земята в този момент.
Ние виждаме и чувстваме как вашите усилия нарастват и това е прекрасно, тъй като твърде скоро ще получите безкрайно изобилие от енергия, която ще ви позволи щастливо да вземете участие в огромен брой проекти, но най-същественото е, че ние ви помагаме да преминете през тази последна „гърбица” като колектив и като индивиди.
Както винаги, ние сме подпомагани от изключително чисти енергии, изпращани през небето на Гая, както и от  вашите тела и души, и ние отбелязахме интензивността на последните обновления на енергията, която ви бе дадена през последните няколко дни.
Тези енергии причиняват малко делириум и мъглява замаяност у мнозина, наред със световъртежи от време на време и едно общо усещане за съществуване на повече от една реалност, в повече от един план на съществуване.
Вашите Божествени Аз Присъствия се сливат с вас и ви се представят, и докато вашите Божествени Висши Аз Присъствия са слезли по-близо към вас и телата ви и са започнали да се интегрират, според вашият Космически Календар и времето е напреднало и датите за настъпване на целия процес на Възнесение, както и на процеса на вашите Висши същности, също приближават.  
Препоръчваме ви и ви насърчаваме да си дадете почивка и да отдъхнете през това време, както и да запазите умовете и чакрите си толкова чисти, колкото ви е възможно, за да изпитате по-високото измерение на нещата, които отново ви казваме, без да се опитваме да ви заблуждаваме, малко дезориентират, но в същото време ви показват, че работата, която извършвате, както на енергийно, така и на физическо ниво, наистина дава резултат.
Както винаги, вие трябва да се настроите към тези енергии, за да получите подобренията, за които говорим и да усетите резултатът на по-висшите божествени аномалии и чудеса и докато има много, които са вече доста близо до енергиите на висшите измерения на много по-малко деформира форми отколкото вашия свят е свикнал да смята в продължение на дълъг период от време, всеки един от вас изживява издигане и извайва остатъците на своята по-ниска триизмерна реалност и възприема „задръстванията”, които са затворили чакрите и това затруднява получаването на кодираната енергия, за която говорим непрекъснато.
Във вашия свят има непробудени души, които също, но неосъзнато, преживяват възнесението, и дори онези от вашия свят, които ще изберат да напуснат света ви преди да се случат повечето от най-забележителните промени, на подсъзнателно ниво ще са изпитали невероятно бързото издигане на душите им докато са се развивали на Земята.  Всеки, който е живял във вашия свят през последното десетилетие от времето си, ще преживее изключително бързо израстване на душата си в сравнение с нормалния ход на развитие на душата по време на инкарнацията и в по-ниските вибрационно измерения, дори и да ви се струва, че светът ви е напълно затворен за енергиите на по-висшите реалности.
Нито една душа не е прекъснала напълно връзките си с енергиите на по-висшите измерения, и в този момент това се отнася също и особено за ръководителите на тъмната клика, защото поради нашите напътствия много от вас изпратиха на тези души толкова много Безусловна Любов, колкото ви е по силите. Така че много скоро нашият призив към вас да правите това ще започне да придобива популярност и ще привлече вниманието на още повече пробудени души от вашия свят, и когато това се случи ние очакваме (надяваме се) болшинството от вас да изпрати Любов към тези души, която им е необходима за развитието на собствените им души.
Ако положите „тенденция” да призовавате Любовта във вашия свят, тя може да бъде подета и от още много други души като вас, които са в състояние да изпращат на тези души Любов масово, на колективно ниво и ние очакваме техните операции и поведения, които са съсредоточени в по-ниските плътности и вибрации да бъдат значително съкратени.
Много биха се поколебали да изпращат на тези души енергии от какъвто и да е вид, за да не нарушат свободната им воля, но ние казваме, че всяко нарушение на свободната воля (възприето като такова) ще съдейства именно срещу тези души по отношение на кармичните последици отнасящи се до тях и в следствие на масовите последици от действията им относно нарушенията им към цялото човечество във връзка с неговата свободна воля, тъй като тези души са извършвали толкова дълго такива нарушения и то по изключително дързък начин до последния момент, и дори и сега продължават да ограбват ресурсите на вашия свят и Нейните ресурси, така че масовото изпращане на Любов към тези души е необходимо и всякакви установени прекъсвания на доброволните права на тези души в този конкретен начин ще бъдат простени на колективно ниво от Закона за благодатта.
Още веднъж ви обръщаме внимание, че това е така, защото тези действия на част от човечеството им остава много малко време и ние знаем, че много от вас ще бъдат щастливи да изпратят на тези души Любов и толкова много от вас са вече готови да направят това, че тези действия се увеличават и Любовта, която прониква във всеки аспект на възнесението увеличава чистотата си. Невероятно прекрасно е да станем свидетели на всичко това от гледна точка на факта, че ние сме били толкова близо до Земята, което е абсолютна истина и вие вече сте чували за това, особено напоследък.
Бихме желали да си представите, скъпи души, вашият свят по времето на Атлантида и Лемурия. Бихме желали да си представите прекрасните Кристални Градове на Атлантите и невероятно красивите сгради на Лемурия. Също така бихме желали да си представите тези цивилизации, които не воюваха помежду си, а бяха обединени помежду си и пречупиха ограниченията на разделението по прекрасни и трудни за разбиране начини.
Бихме желали да разгледате тези две цивилизации, слели се в едно и възнесени заедно като едно прекрасно колективно съзнание. Представяйки си всичко това, вие имате възможност да видите произхода на голяма част от Пледиянската раса ( и много други раси ), които са ви известни.
Всъщност, на вас ви е казвано, че ние сме се възнесли от вашия свят и след това сме се пренасочили към други светове на това безкрайно прекрасно Творение, но това, което вероятно не ви е известно е, че ние всъщност се възнесохме от цивилизациите, известни ви като Атланти и Лемурийци от друга (земна) времева линия, в която тези красиви общества се възнесоха заедно.
Възможно е да се изненадате когато разберете, че много от нас, които се възнесоха в Атлантида и Лемурия, след това се разклониха в други раси и Създадоха свои собствени раси, освен нас, Пледиянците, и тези раси сега директно ви помагат за възнесението на Земята, защото както вече ви казахме, нас ни е грижа за Земята, точно толкова, както за всеки един от нас.
Наистина, има безкрайно много раси, които съставляват многото Федерации и организации, помагащи на Земята и толкова много други светове в този момент, а душите от различните планети и Звездната Система, които образуват тези много организации, в повечето случаи са били известни на човечеството като онези от нас, които са коренните потомци на Земята, и което е още по-трудно да си представите, че сме посели Живота на Земята преди да попаднете „ в светлината на прожекторите”, така да се каже.
Повечето души в нашата Атлантида и Лемурия при възнесението, решиха отново да проучат това прекрасно Творение и така ние открихме толкова много планети от по-ниски измерения и звездни системи, на които ние помогнахме да намерят Светлината в съответствие със собствените им планове за развитие и цикли.
Много от тези светове ние направихме наш дом, а по-голямата част от коренното население ни прие добре и се радваше на нашето присъствие, тъй като ние ясно им дадохме да се разбере, че ние не посещаваме техните светове с цел да ги завладеем и откраднем от техните ресурси, а да ги насочим и дадем съвет относно възнасянето на съзнанието до нивото на това, което ние сме и изпитваме, а именно на неизкривени представи.
Много планети, които са в Плеядите, бяха „открити”, така да се каже, от нашите кораби и подобните им. Използваме думата „открити” в кавички, защото за нас, да претендираме за истинско откриване на тези земи и светове, ще е малко неуважително спрямо коренните им жители, тъй като докато ние се сляхме в Едно с местните, които сами бяха се присъединили към Единното заради желанието им да преодолеят всякакви етикети или разделения, и ние винаги сме почитали тези души и непрекъснато им благодарим за това, че ни позволиха да обитаваме техните светове заедно с тях и да ги напътстваме по пътя към Божественото.
Разбира се, ние, душите, които донесохме процесите на Възнесението на толкова много светове след като се възнесохме от Земята, го направихме, преизпълнени от доброжелателство сърца, породено от една вътрешна потребност да служим на Творението по всеки възможен начин. Всъщност служенето на другите толкова много изпълни духовните ни същности, че се превърна в основен приоритет и стремеж за помагане на другите във всеки един момент.
Същността на помощта, която Галактическата Федерация, както и много други организации дават на много цивилизации, живеещи в по-плътните измерения, е да им помагат да се възнесат както на колективно, така и на лично ниво от Живота на всяка една душа на която и да е планета, когато тези промени са предопределени да се случат.
До следващата ни среща, скъпи души, ние ви молим да усвоите информацията, която ви дадохме по време на тази трансмисия, и да се подготвите за още много разкрития, както от нас, предадени от нашите канали, така и чрез вашата телевизия и компютри. Ние очакваме много вълнение и превъзбуда в настроенията на човечеството, което също се изисква от момента на общата ви подготовка в този момент. Ние ви обичаме толкова много и ви молим да усетите тази Любов и да я изпратите до всеки, който усещате, че се нуждае от нея, включително и на вас самите.
Благодаря на  SanJAsKa.
Превод :CAP
 http://aquariuschannelings.com/2012/04/25/sanjaska-imagine-atlantis-and-lemuria-uniting-and-ascending-together/

сряда, 25 април 2012 г.

SanJAsKa: Imagine Atlantis and Lemuria, Uniting and Ascending Together


-Channeled through Wes Annac-
Honoring the Light that you are is very important in maintaining your own balance and stability. While you are all on Earth you are going to make what you perceive to be mistakes and you are going to seem to act out of alignment with your own Life plans and with your versions of what events in your Lives should be. Honor and Love yourselves when you find yourselves repeating old paradigms and seeming to lack the energies and feelings of the higher realms that you wish so dearly to reignite in yourself.
The reigniting of the Divine flames in each in every one of you has begun and is currently blossoming at full capacity and power. The power that you hold within is becoming apparent to you in so many more ways than one, and we can feel that with the manifestation of many events in the personal Lives of many of you who are awakening, the reality that is your continual ascension will be made so very clear.
There are of course souls on your world who would rather occupy themselves with the ascension aspects of this entire event, rather than with the aspects of the extraterrestrial and Divine help you are being given at this time. Either way, each and every ascending soul on the surface of dear Gaia is finding the ascension energies that are uplifting vast amounts of humanity.
No matter which facet of these ultimate realities one wishes to focus one’s mind and heart on, you are all finding your own ascension and while each of you find your own ascension and awakening into purer states of awareness in different ways, the common factor is that these energies which you are inviting into yourselves and discovering are serving to uplift your beautiful spirit complexes into the states of consciousness and perception that you Created your lower vibratory experience from.
We can feel that the densities which are making their final stands as they come through you all for the last times, can be a bit overwhelming to your spirit and emotional complexes and this is why each and every one of you have untold amounts of Guides and Divine helpers, simply waiting for you to call upon us and ask us to help you with whatever may be ailing you or making you unhappy at the time of your calling for our council.
While we have not been able to contact humanity for quite a long amount of your ‘time’ directly, we as well as the higher dimensional Guides of each and every soul on Earth are working overtime in the slightly confined, best means that we can, to contact you and have you all realize our presence around you.
The contacts with humanity by ascended beings are certainly not limited to you dear souls being contacted by us extraterrestrials who still choose to take the form of a body, and the direct incarnation on your world by many beautiful Ascended Masters was for the purposes of opening up humanity to the realities of the higher realms in ways that would not shock or surprise you too much, as these are factors that we must consider greatly.
The realities that you are experiencing are so very far from the true and pure realities of our beautiful Creator, and the boxed-in experiences you are all undergoing do not call for the direct intervention of the higher realms and us beings who inhabit the higher realms in ways that would interfere with the breaking of your boxed-in experience. This experience was Created by you in realms of pure consciousness before you inhabited these Lives you are currently taking, and it was of course agreed upon beforehand that you would all have so very many Guides at your side, but it was also agreed beforehand for many of you that we would have to be ‘stepped aside’ so to speak so that you could find your own communications with us and your own feeling of us in ways that are comfortable and conform to experiences that you would be used to, yet able to recognize as being experiences of the Divine.
The smooth sequences of numbers and synchronistical ‘coincidences’ that many of you have now interpreted as being signs from us, are in fact that. We give you signs in the form of numeric and other types of synchronicities, because this is a very good and stable way that you on Earth are able to find the energies and guidance of us souls who are guiding you at this time.
The synchronicities represent the order and serenity and harmony of the higher realms, and as so very many of you have attuned yourselves to receive these signs as you notice them, we are able to pick up in the manifestation of such signs that you notice as doing so is a really good way to maintain a contact with humanity, even if seemingly fleeting, in a way that can be recognized by you and that does not interfere too directly with your divinely sanctioned freewill.
As you begin to recognize these signs and many of you begin thanking us for them, the connection that you feel with us grows in strength as you begin to remember and feel within yourselves the bonds that we have instated with each other for so very long. You have heard endlessly that much is going to be discovered about our existence and about our relation to Earth, and we can say with Joy in our hearts that the Galactic Federation is one of numerous organizations around this beautiful Creation assisting your planet at this time.
If only the depth of the true numbers of us Lighted organizations could be fathomed, you would all burst with Joy at the thought of so many of your Star Brethren in each and any form both conceivable and inconceivable by humanity, working in conjunction with each other to bring about the beautiful evolution and ascension of the surface of Gaia and all incarnate on Her surface.
As you dear souls can likely tell by the upturns and themes of many recent messages through many ascended sources, the changes are in effect currently and are still progressing ahead at full speed. We remind you to continue to look to the events in your physical that you have been hearing about, as the resignations on your world have indeed been picking up as substantially as they have been predicted to. As should be clear by now, this effort of many figureheads resigning and many arrests being made is to snowball into an overall exposure of the natures and inner-workings of many of the most influential organizations on your world who have not been working in the bests interests of humanity.
You have begun to know which terrestrial sources to turn to for the information of all that is transpiring on your word at this time, and as you have been hearing in many genuine terrestrial reports, what is happening now is a very tiny prelude to the events of such magnificent proportions that lay before you at this point.
We admire greatly each and every one of you who have stuck with your experiences through each and every difficult, negative and seemingly devastating event that has happened to you. You have been forced to deal with so very much darkness and negativity over your many Lives in the lower vibrations, and as you are coming to a realization of this negativity in each and every form that it manifests on Earth and in your current cultures, you are transmuting the darkness in yourselves that would otherwise go along with the negativity you are witnessing.
Many of you notice, especially in the United States, the many, many forms of lower vibrations that are manifested and seen as normal in your media and current cultures. We would say that this is a deliberate effort to keep you all feeding the lower vibrations, but this plan by the dark was and is only a simple manifestation and validation of the fact that you on Earth are still ok and complacent with feeding many lower vibratory aspects of your own Lives that keep you hidden away so to speak, from the higher realms around you where such lower vibrations are never manifested.
We are not placing blame upon you dear beautiful souls, as indeed you have worn the veil of illusion and forgetfulness over your eyes for so very long but with the energies that are both coming to Earth now and that will be coming to your world, even the most hardened of souls will be exposed to both the darkness in themselves and the Light in themselves in ways that some may not be ready for.
Of course, the choice of those who are not yet ready for such things has been made clear endlessly, and those of you who do consciously and subconsciously choose to remain on this world will receive such an upliftment that it will amaze you.
Your bodies and spirits are opening and expanding in such wonderful ways, and the changes to yourselves and to your chakras that have not yet occurred will be acting in accordance with both the soul growth of dear Mother Earth and with the collective willpower and vibrations that are manifested and maintained by each and every one of you.
It is wonderful for us up here to see you all spring a wonderful idea forth and begin to enact in your own ways much of the guidance and advice that has been given by many ascended sources, but we must implore you to water the seeds of change and of Love that you are bringing forth now, for simply bringing an idea or project forth is not enough for it to blossom into the wonderful, Lighted change that is needed and wanted so dearly on Earth at this time.
We see and feel your efforts increasing, and this is wonderful for so very soon you will all have the infinite abundance of energy that will see you happily involved in so many projects, but it is crucial that we help you to get over this one last ‘hump’ as a collective and as individuals.
As always, we are being aided by the increasingly pure energies being sent through Gaia’s skies and your bodies and souls alike, and we have noted the intensity of the latest upgrades of energy that you have been given in the last few days of your time.
These energies for many are causing a bit of delirium and foggy-headedness along with lightheadedness at times and a general feeling of existing in more than one reality, in more than one plane of existence.
Your Divine selves are coming forth and presenting themselves to you now, as while your Divine Higher Selves have been coming forth to and through you bodies increasingly for some time now, the dates along your Cosmic Calendar have been reached that see a quite rapid phase of your ascension process and of the process of your Higher Self being integrated into your body complex, coming forth.
We recommend and encourage rest and relaxation during this time, and we encourage as well for you to keep your minds and chakras as clean and as clear as you possibly can for you are to experience higher dimensional things that are to again, disorientate you a little bit but at the same time show you that the work you have been performing both energetic and physical, is indeed paying off.
As always, you must be attuned to these energies to receive the upgrades we speak of and feel the resulting higher dimensional anomalies and wonders, and while there are many who are themselves still quite closed off to the energies of the higher realms in much less distorted forms than what your world has been used to for so very long, each and every one of you is experiencing a growth and a chiseling away of sorts of your lower dimensional residue and perceived’ gunk’ that has been clogging up your chakras and making it more difficult for you to receive the encodements of energy spoken of endlessly.
There are unawakened souls on your world at this time who are still experiencing an ascension, and even those on your world who will choose to leave your world before the most noticeable changes pick up, will still have experienced a rapidity of sorts of their soul growth while on Earth. Anybody who has been alive on your world in the past decade of your time will have been experiencing a rapid soul growth compared to the usual soul growth during the lower vibratory experience, even if many on your world seem to be completely closed off to the energies of the higher realms.
Absolutely no soul on your world is cut off completely from the energies of the higher realms, and at this point this goes especially for the heads of your dark cabal because per our advice, many of you have been sending these souls as much and as pure Love as you possibly can. So very soon our call for you to do so will have been made a bit more public and will have gotten the attention of many more awakening souls on your world, and when this happens we anticipate a [hopeful] mass beaming of Love to these souls and this Love that you will all be giving them is Love that they need for their own soul development.
If the ‘trend’ as you are fond of calling it on your world can be picked up by the many of you who are awakening to send these souls Love on a mass, abundant scale, we anticipate that their operations and behaviors which are based in the lower vibrations will be shortened substantially.
Many may wonder if sending these souls energy of any sorts if a violation of their freewill, and we say that any violation of freewill [perceived to be] committed against these souls in relation to this subject would act in accordance with the karmic repercussions of the massive violations of the freewill of humanity that these souls have been perpetrating for so very long, and while they have remained defiant until the end while continuing to plunder your world and Her resources, the mass sending of Love to these souls is needed and  any perceived interruptions of the freewill rights of these souls in this specific manner will be forgiven on a collective level by the Law of Grace.
Again, this is because these actions on the part of humanity are needed quite a bit at this time, and we know that many of you will be happy to send these souls Love and as so many of you have already begun to do so, these actions are picking up and the Love that is pervading every aspect of this ascension is increasing in purity. This is so wonderful to witness from our view points, as we have been so very close to Earth which is a truth that you have been hearing often lately.
We would like you to imagine dear souls, your world in Atlantean and Lemurian times. We would like for you to imagine the dear and beautiful Crystal Cities of Atlantis and the beautiful structures in Lemuria alike. We want you to imagine these two civilizations not warring with each other, but instead uniting with each other and breaking the limits of separation toward each other in wonderful and profound ways.
We would like you to consider these two civilizations merging and ascending together as one beautiful, unified collective consciousness. In doing so, you are being introduced to the origins of much of the Pleiadian race [and many other races] as you have known us.
Indeed, you have been told that we ascended from your world and then branched out to other worlds in this infinite, beautiful Creation, but what you have not perhaps known was that we did indeed ascend from the civilizations known as Atlantis and Lemuria, from another [Earthly] timeline in which these beautiful societies did ascend together.
You may be surprised to find that the many of us who ascended in Atlantis and Lemuria then branched out and Created other races besides us Pleiadians, and these races are now directly helping in the ascension of Earth because again, we care for Earth so very much, each and every one of us.
Indeed, there are an infinite multitude of races comprising the many Federations and organizations that are assisting Earth and so very many other worlds at this time, and the souls from various planets and Star Systems who make up these many organizations have for the most part been unknown by much of humanity, as those of us who possess roots with Earth that are deeper than you can imagine and that have taken Lives on Earth before are usually the most ’in the spotlight’ so to speak.
The many souls in our Atlantis and Lemuria upon ascending, again decided to explore this infinite Creation and we found so very many lower dimensional planets and Star Systems that we then made our mission to help find the Light in accordance with their own growth plans and cycles.
Many of these worlds we took Home on, and the majority of the natives on these worlds received us well and delighted in our presence as we made it clear to them that we did not visit their worlds to conquer and steal their resources, rather we wished to Live on these beautiful worlds with these souls and guide them, give them council and help them to ascend to the states of consciousness which we are and were experiencing; that of an undistorted perception.
The many planets that are in the Pleiades were eventually ‘discovered’ so to speak by our ships and such. We say discovered with such quotations because for us to claim actual discovery of such lands and worlds would be a bit disrespectful to the natives of these worlds, as while we have since become One with such natives who have themselves ascended into Oneness and into the willingness to move on from any types of labels or separation, we have still always honored these souls and we continually thank them for allowing us to inhabit their lands with them and teach them the ways of the Divine.
Of course, us souls who were bringing these ascension processes through on so very many worlds after ascending away from Earth, did so out of the kindness of our hearts because of an inner drive to serve all of Creation in any way possible. Indeed, Service to Others becomes the main priority and feelings of wishing to help others in any given moment pervade our spirit complexes so very much.
The bulk of the help that the Galactic Federation as well as many other organizations give to any given lower dimensional civilization is to help them ascend in accordance with when they are decreed to ascend along the personal and collective Life paths of each and every soul on any given planet.
Until our next communication dear souls, we ask you to absorb the information that we have given you at this time and ready yourselves for so very many more disclosures, both from us through our channels and when the time is right, on your television sets and computers. We anticipate much excitement and upset in humanity, which is why of course your general preparation is needed at this time. We Love you all so very much, and we ask you to feel this Love and send it to anybody that you feel needs it, including yourselves.
Thank you to SanJAsKa.