Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012


С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html
Уважаеми читатели, търсим преводачи на ченълиг посланията на Уес Анак на различни езици. За контакти
elvenartjewels@gmail.com
Dear Readers, we are looking for translators for the channelings of Wes Annac in different languages
Please, write to elvenartjewels@gmail.com

четвъртък, 26 юли 2012 г.

Погрешни схващания за Галактическата федерация


19.07.2012

Написано от Wes Annac

Забелязва се в интернет, че в някои духовни среди има такива, на които все още им е неудобно с идеята за извънземни, помагащи ни в нашата еволюция като планета. Има някои, които са отегчени от предполагаемо съобщение, идващо от Галактическата Федерация на Възнесените и напреднали същества, които не са от нашия свят, и много недоразумения и погрешни схващания могат да се забележат във връзка с нашите братя от Галактическата Федерация, които може би, трябва да бъдат изяснени.


Интересно е да се отбележи, че много се чувстват некомфортно с представата за Галактическата Федерация, но все пак им е комфортно с канализирани съобщения, които идват от Ангели, Духовни водачи, Архангели и така нататък. Не е ли възможно да допуснат, че напреднали и еволюирали извънземни могат да бъдат включени към тези Водачи, които подпомагат нашия свят?


За мнозина това изглежда точно така и се надяваме, че с предоставянето на това съобщение някои от погрешните схващания, свързани с Галактическата Федерация и еволюиралите извънземни като цяло, могат да бъдат изяснени, така че да можем да работим към колективно Обединение в хармония, отколкото да продължаваме да спорим помежду си точно по тази тема!


Недоразумение № 1: Галактическата Федерация иска ние да си мислим, че са наши „спасители” и че ние трябва да ги следваме, за да се възнесем или да бъдем в безопасност. Те използват канали, за да манипулират всеки, който ги следи редовно.


Това е едно общо погрешно схващане, което изглежда се подхранва ежедневно от много хора, които не резонират със съобщенията, дадени от нашите Галактически братя, и това изглежда е сърцевината на аргумента, даден от мнозина за това, защо посланията на Галактическата Федерация не трябва да бъдат следвани.


Точно както има много Архангели и Възнесени Владици, подпомагащи нашия свят, които не биха искали да си мислим, че те са единствените ни пророци, спасители и единствената ни връзка с Бога, така и нашите Галактически братя не желаят да ни контролират или да ни карат да мислим, че по някакъв начин те са тук, за да ни спасят. Те са заявявали много пъти и чрез различни канали, че не желаят да се гледа на тях по този начин, но тази нагласа все още се натрупва с времето.


Плеядианците чрез вашата действителност са стигнали дотам, че да насърчават всеки, който не резонира с техните съобщения, да спре да ги следи.

„Скъпи наши, ако това ще ви е от полза, то не следвайте нашите думи повече.”

Това може да бъде сравнено с безспорното фиксиране върху религията; Колко много от вас изглежда, че следват нашите думи и се фиксират върху конкретни дати и събития.

 (...) „Ако така желаете, не ни следвайте, не четете повече нашите съобщения, защото сега е време за преобразяване, да се огледате в огледалото и да разберете кои ваши аспекти не са съвместими за възнесение в по-високите вибрации.

Много от вас са почувствали, че следвайки нашите съобщения, това някак допълва липсата на вътрешна работа, която ние много желаем да видим, че вие я извършвате, и ние ви упътваме, така че ако вие следвате тези кухи процедури за възнесение, то непременно ще бъдете разочаровани, когато събитията, които се предвиждат, не се случат.”


Не желаем никой от вас да гледа на нашите или на другите канализирани съобщения като на единствен източник на духовност, по-скоро гледаме да извършвате вътрешната работа, която е препоръчителна.


Много са приели предположението, че ние заблуждаваме, и на тези, които възприемат такива становища, ние ви казваме сега, ако се чувствате мамени и ако нашите съобщения не отекват във вашите сърца или не ги чувствате правилни по някаква причина, то тогава ние сме източник, който не отговаря на вашите вибрации и поради това ние ви препоръчваме да избягвате нашите съобщения или всяко съобщение или вестител, които не резонират с вас и вместо да търсите извън себе си за други източници, които да ви резонират, обърнете се навътре в себе си, към в

 ашите собствени водачи и вашата висша същност, защото вашите лични енергии за възнесение винаги ще ви резонират, и ще видите, че напредвате по вашите пътища точно така, както и трябва да бъде.”(1)

Също така бих насърчил всеки, който не резонира със съобщенията на Галактическата Федерация, да спре да следи такива съобщения, но вече спрял да чете посланията на нашите Галактически братя, надяваме се, че няма да е поради погрешно схващане, че те се опитват да ни контролират, да ни спасяват, или да ни накарат да си мислим, че те така или иначе ще ни спасят. Това просто не е вярно!


Както всички други възнесени източници, които ни помагат в това време, Галактическата Федерация винаги ни е насърчавала да си вършим сами работата, която е нужна за нашето собствено възнесение и за възнесението на Земята. Те ни помогнаха, като ни гарантираха, че елитите на нашия свят не могат да ни подрият, докато ние изживяваме нашето колективно възнесение, помогнали са и за намаляването на повредите и щетите, причинени в много природни бедствия дотолкова, доколкото „намесата” в нашите работи позволява, и не са отишли по-далеч.


Те ни насърчават към колективна медитация, за изчистване на влиянието и остатъците от по-ниските астрални същества, и посланията, които те дават, са предназначени само да бъдат подкрепа и източник на информация. Подобно на много други, те насърчават нашата проницателност, дори и към техните послания, както и вникването в тях по всяко време, във всеки аспект на по-висшите измерения, ако някой пожелае да ги изпита.

        № 2: Галактическата Федерация е организация в служба на себе си (Service-to-Self - STS), която желае да нахлуе и да разграби Земята и нейните ресурси.

Мисля, че това погрешно схващане и начин на мислене е такова, което се подхранва от липсата на разбиране и познаване на много еволюиралата и напреднала същност на Галактическата Федерация, също и липсата на разбиране за историята на нашия свят.


Много хора се страхуват от определен вид извънземно нападение, но това трябва да бъде изразено, и е изразено, че Земята вече бавно е нападната от индивиди, които служат на себе си (Service-to-Self - STS), които от своя страна искат да ограбят Земята и нейните ресурси и използват човешки роби за тази цел. Съществата, за които се говори, са известни като Annunaki, и понеже те са извършили толкова много несправедливости на Земята, вече са предадени на страната на светлината и в момента преминават през своите кармични последствия за най-лошите действия, коит

 о са извършили, докато Галактическата Федерация помага за неутрализирането на силите и действията на останалите от кликата (кабал) в нашия свят.

Галактическата Федерация действително са били с нас в продължение на векове от нашето време тук, дори и повече. Те са помогнали на различни цивилизации да направят следващата стъпка от колективната си еволюция чрез собственото си представяне и въвеждане на технологиите си на много цивилизации, но те никога не са се провъзгласявали за „Богове” и че само те притежават единствените тайни в опит да спечелят последователи и техните сърца, те са ръководени единствено от нашите най-добри интереси.


Анунаките бяха тези, които имаха най-лоши намерения спрямо човечеството, а по-наскоро няколко от некоординираните Сиви, които са продавали най-модерно оръжие на кликите/кабал във вашия свят, оръжие, което Галактическата Федерация може и вече е неутрализирала. (2)


Това трябва да се разбере, че има универсални закони и декрети, към които Галактическата Федерация и всички останали възнесени същества и колективи трябва да се придържат. И ако Галактическата Федерация изрази и най-малък интерес да контролира света, различни Ангели и Надзорни Съвети на нашия свят не биха позволили това да се случи.


Галактическата Федерация като колектив и индивидуално са възнесени по своята същност. Тази Федерация се състои от цели колективи от Възнесени Същества от различни планети в цялата галактика, много от които в момента активно общуват с човечеството чрез канали/контактьори, докато разоръжават уредите на тъмнината, и ни се представят, като ни показват своите кораби.


Много от тези същества се намират в рамките на 5-то измерение и съдействат за възнасянето на Земята и възнесението на цялата вселена, не само от желание да служат на човечеството, които са възпитани в Любов и близост с човечеството, но и да подпомогнат своето собствено възнесение и еволюция, и дори също, към по-чисти състояния на съзнанието.


Огромно множество същества и колективи, съществуващи в рамките на Галактическата Федерация, изпитват състояния на минали съзнания от пето измерение и все още служат на Земята от неподправено желание да видят нашето представяне на възнесението, така като е било постановено да бъде.

Те са направили толкова много за нас през цялата ни история, че ако може да се даде пълен обзор на всичко и пълно разкриване на многото потулени документи с информация за контакти с доброжелателни извънземни, ще бъде единодушно разбрано, че Галактическата Федерация винаги е имала присърце най-добри намерения и винаги се е старала да отведе човечеството далеч от влиянието на тъмните души в нашия свят, които са били наети от анунаките и които все още се влияят от ниски астрални субекти в нашия свят.

Това ни довежда до номер три в списъка:

    № 3: Галактическата Федерация всъщност са структури от ниските измерения в границите на астралните области на нашата Земя, които използват симпатични, но плитки термини на Ню ейдж, за да ни манипулират и заблудят.

Подобно на повечето други заблуди в този списък, тази тук също се подхранва от липсата на разбиране на самото естество на нашите Галактически братя и чистите пориви на техните светли и сложни същности, с които те идват сега чрез много Земни души.


Двe от привидно най-„Ню ейдж” думи са „Любов и Светлина”, които те изразяват рутинно чрез много канализирани източници. Много скептици и противници използват израз като този или други привидно повърхностни изрази, за да атакуват посланията на нашите Галактически братя, че понеже са повърхностни, по този начин внушавали манипулативност. Това, което не се разбира, е, че зад тези думи, които изглеждат безсмислени, стоят реални значения и изрази, които не могат лесно да бъдат изразени по друг начин, използвайки думите за щастие и любов, с кÐ

 �ито ние на Земята вече сме свикнали.

Едно възнесено същество, в рамките на астралните нива на нашето Слънце, е обяснило до известна степен какво означава изразът „Любов и Светлина”, който погрешно се смята за повърхностен израз:


„Знаем, че за мнозина, когато се използват изразите Любов и Светлина, се заражда концепцията за кухи фрази, тъй като се възприема, че това е просто една фраза на „Ню Ейдж”, която няма значение, тъй като те трябва да изразяват това, което рутинно е наречено „Любов” и „Светлина”, според много канализирани източници, всъщност това са две от най-чистите нарушения, които още могат да се смятат за нарушаване на енергията, която ни е била изпратена долу от нашия Майка и Отец Създател.


Любов и Светлина символизират нашия Майка и Баща, нашия чудесен Създател, привидно разделен на две обединени полярности и сегменти. Единият полага основите за Съзидание и опит, а другият се разглежда като преживяванията, които този опит придава чрез създаването на огледална енергия; огледално съзнание да изпитвате пейзажите, шаблоните и скиците, които са създадени от универсалните енергии.”


Мъжката енергия на Логоса създава и поддържа вашите реалности, като се има  предвид, че Божествените Женски Светлинни енергии, които също сте всички вие, се разглеждат също като огледално съзнание, създадено от Формата на всички вас, които изпитвате ниските измерения и различните планети под всяка форма, която те приемат, докато вие изживявате такова Създание и съзнание, в същото време го отразявате и сте част от него.” (3)


Нашите Галактически и Възнесени Братя искат да кажат много повече чрез това, което казват, а много хора на Земята го приемат като повърхностно и кухо, и  има още много, което те все още не могат да изразят пред нас, тъй като ние все още не сме способни да разбираме такива неща с нашите настоящи колективни нива на съзнание, в резултат на това, че те работят през воала, който е установен в голяма част от човечеството, за да ни информират за истинската същност на нашата реалност, сред много, много други неща за подготвяне на нашето планетарно, ко

 лективно възнесение.
     № 3: Галактическата федерация говори за промени, но никога не представи доказателство за тяхното съществуване.

Интересно е, че това е и едно погрешно схващане и предположение, което непрекъснато се подхранва и се изразява по много духовни форуми, защото доказателства за съществуването на извънземни и тяхното присъствие в нашия свят, е давано толкова много пъти. (4) (5) (6) (7)


Както вече е показано в 4-та, 5-та и 6-та отправни точки, нашите братя в рамките на Галактическата Федерация, са се представяли пред нас много пъти, и са казвали чрез каналите, че тези наблюдения са били заснети и всъщност това ви отнема просто малко време за търсене в интернет на видеоматериали, за да видите тези наблюдения на Светлинни Кораби, които са извънредно много заснети на вашия свят в много страни. За някой, който може все още да твърди, че множеството наблюдения на НЛО не са значително доказателство, аз казвам с респект, че вероятно

 като мине време и се уталожи скептицизма и критичното отношение, когато се сблъскат с реално доказателство, вместо излизащите по този начин доказателства от някой друг, да ги оборват, те сами да дават такова доказателство.

Беше планирано тези наблюдения да бъдат заснети от всички повсеместно и сега, когато нашите Галактически братя имат подкрепата на толкова много хора от нашия свят, те са в състояние да разкрият още повече себе си, опитвайки се не да доведат промяна в нашия свят, а да ни подпомогнат в продължаването на Светлинната промяна, която ние така съкровено желаехме от толкова дълго време.


Това е всичко, което те желаят да направят, да ни помогнат. Те не желаят да доминират, да ни мамят, да ни контролират, да ни покоряват или да ни спасяват, те просто желаят да ни помогнат в края на нашия цикъл, упътвайки ни към колективно, масово възнесение, точно както и много Ангелски души искат да ни помогнат точно в този момент.


Интересно е обаче, че ако някой би стигнал до болшинството от примерите, които са доказателство, и прочете коментарите от другите, в много от случаите става пределно ясно, че тези сигурни и действителни доказателства обикновено се оборват и се заклеймяват като фалшиви. По мое мнение, много от това изглежда е свързано назад до същността на факта, че много хора от нашия свят все още чувстват неудобство от представата за Галактически посетители в нашия свят, които желаят да ни помогнат за нашата еволюция.


Доказателство е дадено, в различни аспекти, но изглежда ще бъде отсъдено като невярно, и се трупат въпроси, обвинения и погрешни разбирания за нашите братя от Галактическата Федерация. Надяваме се, че в най-близко бъдеще такъв начин на мислене, основаващ се на страха, няма да се натрупва вече.

     № 4: Няма доказателства в подкрепа на съществуването на извънземни или присъствието им в нашия свят като цяло.

За мен това е доста прозорливо, колко лесно може да се развенчае това погрешно схващане и начин на мислене, но в същото време то все още се подхранва от болшинството в нашия свят. Освен много показателните примери за наблюденията на Звездните кораби, дадени в много от примерите по-горе, някой може да посочи две много явни доказателства за съществуването на извънземни в нашия свят, както и потвърждение за това съществуване от военните на други държави.


Погледнете в края на тази статия, ако желаете, към линка за разкриване на НЛО от мексикански военни, по Fox News, където те излъчват запис за наблюдение на Светлинни кораби. (8)


Това дори не е най-значителната част от доказателствата за съществуването на извънземни и техните кораби в нашия свят.


Много хора, които все още не вярват, че извънземни съществуват или че са в нашия свят, и които все още не знаят или не вярват, че нашите правителства са ни мамили по много начини, във всеки случай все още ще се доверяват на правителствената агенция да им представи своите становища и знания за истината в този свят. Вероятно едно такова лице се е оказало пред тази статия в момента и чете.


Беше казано от много канализирани източници, някои от които са стигнали сигурно и до вас, че те направиха много контакти с хора и с нашите правителства в периода от 1920-1970 най-късно (и много контакти са осъществени от тогава; безбройни телепатични контакти) и тези контакти бяха потиснати от правителствени агенции и болшинството от тези документирани контакти все още се потискат до ден днешен.


За крайния скептик там някъде, който може да се окаже четящ това, аз го питам, какво да правим с това?

http://vault.fbi.gov/UFO/UFO%20Part%201%20of%2016/view
 (9)
Линкът горе е за съвсем наскоро разсекретените документи на ФБР, в които се показва контакт с извънземни посетители, както и съвсем ясни знания за тях. Докато част от документа изглежда е малко погрешно представяне на нашите Галактически братя, въпреки че все пак напълно правилно показва, че те са мирни и имат мирни намерения, бих искал да публикувате някои откъси от този съвсем реален, разсекретен документ на ФБР от 1940г.

„Този меморандум е почтително адресиран до някои учени, по-специално до важни авиационни и военни органи, към известен брой държавни служители и до някои издания. Авторът има малко очаквания, че нещо важно ще бъде постигнато с този жест. Самият факт, че данните тук са получени по така наречените свръхнормални начини, вероятно е достатъчен, за да гарантира неговото незачитане от почти всички адресирани лица: въпреки това, изглежда е мой обществен дълг да го направя достъпен. (Пишещият настоящото има няколко университетски дипломи и пред

 и е бил ръководител на Университетска катедра).

Много сериозна ситуация може да се развие по отношение на „летящите чинии”. Ако една от тях бъде атакувана, атакуващия самолет със сигурност ще бъде унищожен. Основните данни, свързани с тези летателни апарати, сега са достъпни и трябва да се представят, без значение колко фантастично и неразбираемо може да изглежда за някои умове, които не са били предварително инструктирани да мислят по този начин.


1.Част от дисковете носят екипажи, други са с дистанционно управление.


2. Тяхната мисия е миролюбива. Посетителите съзерцават изработката на самолета.


3.Тези посетители са човекоподобни, но много по-големи на ръст.


4. Те не са хора, съществували на Земята, а идват от свой собствен свят.


5. Те не идват от планета, както ние използваме тази дума, а от етерна планета, която си взаимодейства с нашата и не е доловима за нас.


6. Телата на посетителите, както и летателните апарати, автоматично се материализират при навлизане във вибрационното поле от плътна материя.


7. Дисковете притежават вид лъчиста енергия или лъч, който лесно ще разпадне всеки атакуващ кораб. Те навлизат в етера отново по желание и така просто изчезват от нашия поглед, без следа.


8. Нивото, от което те идват, не е "астралният план", но съответства на Lokas или Талас. Училите езотерични понятия, ще разберат тези термини. (1)


9. Те вероятно не могат да бъдат засечени с радио вълни, но вероятно могат да бъдат засечени от радар, ако може да бъде разработена сигнална система за този апарат.


Ние даваме информация и предупреждаваме и не можем да направим нищо повече. Нека се отнасяме към новодошлите с всякаква доброта. Тежка отговорност носят малцината във властта, които са в състояние да разберат този въпрос.


Допълнение: Lokas са с овална форма, с нагъната дължина, овал от топло-устойчив метал или метална сплав, които все още не са ни известни, предната клетка съдържа контролния пулт, средната част е лаборатория; отзад се намира въоръжението, което се състои основно от мощен енергиен апарат, може би лъч ... "(10)


Моля ви не вземайте просто така моите думи - последвайте линка, посочен горе, за да видите лично PDA документа от разсекретените файлове на актуалния сайт на ФБР и да видите колко безспорен е този действителен правителствен документ за истински контакт.

Все още ли се чувствате скептично настроени?
    № 5: В близко бъдеще, ще има опустошителни промени на Земята, от които Галактическата Федерация ще ни спаси.

За мен и за много други това е една огромна заблуда, що се отнася до границите, към които Галактическата Федерация трябва да се придържат, когато се занимават със Земята и природата, по които те работят със Земята в момента. За мнозина това е истина и мнозина смятат, че съобщенията, дадени чрез Sheldan Nidle, Greg Giles и няколко други, които прогнозират тези катастрофални промени на Земята, от които нашите Галактически братя ще ни предпазят като ни пренесат под земята в Агарта, или на борда на техните космически кораби-майки.


Отново, лично аз вярвам, че това е погрешно схващане за нашите Галактически братя и за ограниченията, с които те са обвързани, когато помагат на нашия свят и начина, по който събитията ще се разиграят на нашия свят като цяло.


Бих желал да ви представя, ако разрешите, канализирана информация [чрез моя милост, от горепосочения възнесен, който пребивава в рамките на Слънцето] по отношение на промените на Земята, за които вече споменахме. Това съобщение не отразява такива катастрофални предвиждания, а вместо това предрича, че колективното съзнание на човешките същества е в състояние да премахне по-потенциалните разрушителни ефекти от Земните промени.


Аз разбирам и не ви се натрапвам с този материал, който също е вероятно да е верен или погрешен, както и съобщенията, предвиждащи катастрофални промени на Земята, но сценарият, който се поднася в това послание ми изглежда малко по-разумен и това е сценарият, който излиза на преден план от моята перспектива, която перспектива аз придобих изцяло, след като получих тази информация.


„Вие ще отбележите, че на Гая не е необходимо да преминава през много събития на физическо почистване от масов мащаб, бихме ви казали, че това е така, защото много от възнесените същества наблюдават непрекъснато вашия свят и помагат на вашата Земя по всякакъв начин, когато виждат, че колективното съзнание на Земята е в състояние да реализира [вашите] по-ниски вибрации, като отпада необходимостта да се причиняват физически събития и прояви.


Все още има леки бушувания, но те не са поради продължаващото освобождаване на Гая от ниските вибрации, които са били проявявани толкова дълго, и когато големите почистващи събития настъпят, ще се реши от колективното съзнание на човечеството, как това почистване и прочистващо събитие ще се развият. [Не нашите Галактически братя да вземат решение вместо нас, да ни "спасят".]


Имаше няколко различни, възможни „времеви линии” за такова [прочистващо Земята] събитие и едното е, че човечеството може да избира дали да получи помощ [не спасение] от вашите Галактически братя, като медитират колективно, в масов мащаб и с това ние имаме в предвид, по скалата, за всеки от вашия свят да се извърши такава медитация с привеждане в съответствие на най-висшите ви намерения.


Вашите Галактически братя ще ви помогнат, като енергиите, които вие проявите като колектив, ги отправите през двете по-низши сфери на вашия свят [включително и 3D реалноста] към по-висшите реалности и така, да им дадат тласък към по-висшите реалности.


С тази огромна любов, отдадена на Гея, Нейните ниски астрални области, енергиите и субектите, които все още пребивават в такива реалности в момента, (...) тези събития ще послужат, да се види Гея в състояние да изчисти тази плътност, без да са необходими много интензивни изразни способи [катастрофални] върху Нейната повърхност.


Това е една времева линия и сценарий, които са планирани, и можем да кажем, че това са най-вероятната времева линия и сценарий, но изборът ще бъде оставен изцяло на човечеството. Ще има представени пред вас, като колектив, няколко избора и е достатъчно да ви кажем скъпи, прекрасни души, че тези решения ще трябва да ги правите след разкритията и откровенията и след като вашите Галактически братя постигнат Възстановяване на Контакта си с вашия свят.”  (3)


В изложеното по-горе съобщение се посочва, че с помощта на нашите колективни медитативни усилия, на масово ниво, ние ще можем да премахнем най-лошите ефекти на голямата плътност, която се проявява в нашия свят от толкова дълго време, които в противен случай, може да е наложително да бъдат изразени чрез интензивни сесии за прочистване на повърхността.


Трябва да се изяви по един или друг начин тази много плътна и ниска енергия, която е наложително да се изчисти, и лично аз считам, че колективното съзнание на човечеството ще избере алтернативен курс за изследване на нашия колективен потенциал, чрез колективно и масово отхвърляне на най-лошите последици от нашата проявена плътност, а не опустошението на Земята и голяма част от Нейната повърхност по време на прочистването.


Галактическата Федерация нямат интерес да бъдат наши спасители и те са работили много упорито, за да коригират този начин на мислене на много от нас спрямо тях, като за „спасители”. Това е казано и аз не мога да твърдя, че източниците, предсказали тези промени на Земята и „спасяването” ни от нашите Галактически братя, не са истинни, сред многото други възможности, защото те всъщност могат да бъдат.


Както и с всичко, нека всеки сам да използва собствената си проницателност, да вземе това, с което резонира, и да остави останалото.

    № 6: Предполагаемите канали (контактьори – бел. на пр.) на Галактическата Федерация са с нея, само за да спечелят слава, пари или последователи.

Мога да кажа от личен опит, че съм канал/контактьор само от няколко години насам, и не е никак лесно да влезеш в канал/връзка, за да получиш „слава”. Ако някои смятат, че могат да го постигнат, те ще останат твърде разочаровани.

Иска се ангажимент, за да поддържаш и да следиш, да разбираш реалностите на една комуникация, която събира множество възнесени същества, когато биваш критикуван от тези, които не могат да повярват, че способността ти е истинска, или които могат да повярват, но мислят че се занимаваш с това, за да печелиш „слава” или пари.

Моето собствено начало за намиране на комуникация с Възнесени същества и публикуването на първото прието съобщение от такова общуване ми послужи, за да събере много критики, първо от някои, които по свои собствени причини не вярват, че способността ми е истинска, и вярваха, че ги въвеждам в заблуждение или ги подвеждам. В резултат на това аз научих много и съм способен много по-добре да се справям с критиките, когато се събират напоследък.


Чувал съм всякакъв вид оправдания и обяснения в книгата от тези, които не вярват, или които се засягат, защото посланията дадени чрез мен, Mike Quinsey, Greg Giles и много други канали, просто не били истински; че действителният източник на съобщенията са ниско астрални субекти или са „духове”, които искат да ни заблудят; че просто канализираме/предаваме някои свои аспекти; че Галактическата Федерация лично от своя страна ги мамят чрез многото канали/контактьори, и че тези канали/контактьори са опиянени... оправдания, причини, нека ги оставим.


Малко аспекти на всяко дадено съобщение са насочени и преплетени около това да накарат другите да мислят по различен начин за информацията, която им е дадена, и нагласата, че всичко това е „фалшиво”, се взема натоварващо, както и нагласата, че източникът на посланието ви мами. Дори някой надежден и доста повлиян Работник на Светлината привидно се отдръпва от реалността, която му се представя и вместо приемайки едно, може да го предизвика, чрез малки количества интуитивна информация, която е преплетена със собственото му его и очаквания

 (ето „канализиране на себе си” начин на мислене).

Този начин на мислене сам по себе си е огромно недоразумение, като всеки, който канализира възнесени същества по „правилните” начини, знае че влиянието на егото трябва да бъде напълно намалено, преди човек да започне сеанса, да остави посланието да се оцвети по начините, по които всеки, който приема насоченото послание, е оцветен.


Пътя за контакт и работа с Галактическата Федерация или с всяко от възнесените същества или колектив, е един от най-трудните и може да събере много неверие, критика и присмех и не е бляскавият Живот на показност и богатство, което много злословници изглежда не разбират или не предполагат, че е така.


През много несгоди ние следваме сърцата си, нашите духовни познания, както и пролуките, които се получават вътре в нас и които вижда цялото човечество, не само тези, с които контактувате в момента, възможно е да откриете контакт с Галактическата Федерация и много други възнесени същества и колективи, които са изнесени в интернет, и те са безкрайно полезни за всеки по пътя на възнесението.


Друго погрешно схващане по тази тема, което би трябвало да спомена, е едно погрешно схващане, което се подхранва от време на време, че тези, които имат вече канализирана връзка, са с повече „заложби” или връзките им са по-съдържателни от другите, които още не са си открили такива контакти. Това е абсолютно невярно.


Тази Земя е една огромна духовна школа, състояща се от милиарди души от всички различни области на цялото сътворение и всички поемат по различни пътища, правят нови стъпки по своите най-далечни еволюционни пътеки. Много от нашия свят се пробуждат, разширяват се и намирайки контакт с нашите Водачи, били те Галактически или Ангелски [повярвайте ми, има малка разлика], които са били с нас през цялото време, просто очаквайки ни да минем през разширението и ни поздравяват, че ни виждат осъзнаващи тяхното присъствие около нас и способността ни

 да общуваме с тях и да ги „канализираме”.

Цялото човечество има тази способност.

Има някои, които се пробуждат, но все още не са открили тази способност в себе си, и това е добре – това не означава, че един такъв човек е по-малко възнесен или по-малко способен от тези, които изпитват тези способности в този момент, тъй като всички ние се отваряме към нашата вътрешна божественост по наш собствен начин, и за някои от нас това включва почти непосредствен контакт, след усещането на първоначалните разширения на СЕБЕ СИ.

За други това не включва такива, като телепатия и чувство за контакт в самото начало на техните разширения, но трябва да бъдат изразени, защото колективът като цяло се възнася и така след като колективът достига все по-чист напредък по нашето възнесение като цяло, всеки ще се окаже показателно отворен до степен, в която всичко ще му бъде възможно, телепатията, чувствата, способности, които винаги са били на разположение на всички нас.


Нашите Галактически братя просто искат да ни помогнат в намирането на тези разширения и тъй като те съвсем не са могли да се изправят хладнокръвно пред нас в настоящото десетилетие, поради страха ни от външни нашественици в нашия свят, те са започнали да говорят на човечеството чрез писанията и каналите, които са се оказали специфичните начини, предназначени да въвеждат чрез енергиите на по-висшите реалности във формите на общуване с Възнесените същества.


Телепатичното предоставяне на съобщения за човечеството от нашите Галактически братя и от Възнесените Учители, както и нашите Ангели Водачи, действат в съответствие с нашите колективни мерки на свободна воля, когато някой има свободна воля да не вярва в такива съобщения, а има и много непробудени (и пробудени) души на нашия свят в този момент, които все още биха избрали да не вярват, че такъв контакт може да бъде истински.


За някои е така, поради предварително зададени страхове вътре в тях самите, които са били подхранвани естествено от много филми и телевизионни предавания за извънземни нашествия, тъй като това е фино манипулиране на колективното подсъзнание, непрекъснато да обстрелват колективното съзнание с определена тема; в случая, със зли извънземни нашественици, опитващи се да унищожат нашия свят, където в почти всеки случай и във филми и в предавания, ние трябва да се борим.


За други е така, защото те все още не могат да повярват, че тези контакти може действително да са възможни, тъй като много хора приемат, че извънземните не са се появили в нашия свят, защото правителствата и основните медии все още не са съобщили такова нещо.


Е, познайте какво, САЩ, ФБР, а и водещите медии са съобщавали тези неща и примери за такива неща са дадени в тази статия (част втора) достатъчно. Това наистина е неоспоримо.


Така че, ако вие сте този, който избира да осъжда контактьор или източника му, не забравяйте, че всички ние работим за Светлината и за този свят по всички възможни начини и се намираме в процес на разширяване и придобиване на нови способности. За някои това означава отваряне за способностите, които всички ние притежаваме вродено, да се свържат и да достигнат до енергиите и указанията на нашите Галактически братя и на нашите водачи, които ни помагат в този момент.


За други това е съсредоточено повече в начина на активност или използване на придобитите позиции на влияние, да разпространяват истината и Светлината сред човечеството, но всички ние помагаме по свой собствен начин. Препоръчително е да не се съди никоя душа и това се отнася за всички и всеки контактьор, който не цели да придобие слава, а само да помага на човечеството да намери Светлината.


Много от нас са въплътени Работници на Светлината, дошли на този свят с тази цел.


Тази следваща точка, наскоро бе поставена в тази серия, след първоначалното й приключване. Тя изтъква определен въпрос, който ми беше представен от читател, и който ясно показва друго погрешно схващане за Галактическата Федерация, което се подхранва много често, и това ни води към въпрос номер 7 в списъка.

    №7: Галактическата федерация (ГФ) и Галактическата Федерация на Светлината (ГФС) са две различни организации, като едната е по-напреднала или просветена от другата.

Трябва да кажа, че този начин на мислене наистина се подхранва в интернет по-голямата част от времето. Няма разлика между Галактическата Федерация и Галактическата Федерация на Светлината. Тези двете са една и съща организация, те просто са били представени от различни етикети, на различни хора с различни цели.


За някои тази организация се нарича Галактическата Конфедерация. Някои предпочитат Галактическата Федерация на Светлината, а други предпочитат по-просто, Галактическата Федерация. Това, което е наистина интересно да се отбележи е, че тези същества са напреднали и развити, и най вероятно не е нужно да се представят сами помежду си, чрез използване на етикети, като тези същества се чувстват единни и нямат необходимост от етикети от всякакъв вид.


Макар това да е вярно, когато представляват себе си на земята и ние Земляните, които сме били обвързани с етикети за почти всичко от нашия опит, те трябва да представят някакъв "етикет" за това кои са те, така че ние на Земята да можем да добием по-добра представа за техните специфични енергийни подписи.


Същото вероятно важи и за командата на Ащар, етикетите са дадени само на тези организации, така че да можем по-добре да знаем и разбираме кои специфични организации и физически лица са ни на помощ по специфични начини.


И сега за финал, най-влиятелното и неправилното, погрешно схващане за Галактическата федерация:


№ 8: Съществата, съставляващи Галактическата федерация, са различни от нас.


Галактическата Федерация се състои от напреднали, развити и възнесени същества - много от които са изкарали безброй животи на Земята и са се възнесли от повърхността на Земята по собствени начини и в различно време, и те ни разбират и уважават - нас и нашия Земен опит - твърде много.


Крайно неправилна нагласа, която се подхранва от цялото човечество от много дълго, така че все още продължава да бъде широко подхранвана е, че нашите Галактически братя са различни от нас така или иначе. От толкова дълго време са давани много предварителни понятия за извънземни, че за болшинството от човечеството те не са такива приятелски настроени и доброжелателни Галактически хора, а чужди, непознати и може би смущаващо "извънземни".


Тези същества не са по-различни от нас - много от тях са имали човешки форми в миналото и много от тях в момента приемат човешка форма, и хората ще бъдат изненадани да видят колко близки всъщност са извънземните раси с човечеството.


Много скорошни телевизионни предавания, свързани с извънземни нашествия, са били с участието на такива чуждопланетяни, които при първата си поява са в човешка форма, за да спечелят доверието на човечеството преди извършване на крайните им грабежи. Не е ли ясно, че кабалът подготвя човечеството чрез масови и атрактивни предавания, да се бои от предстоящите откровения и прозрения в човешката природа и повече от нашите Галактически братя, които желаят да ни помогнат в нашето земно възнесение?


Няма още много, което да може да се каже по тази тема, но да ви напомня на всички и ви моля да напомните и на другите, че "извънземните", които присъстват в нашия свят, ще бъдат широко разкрити съвсем скоро, и че вече е оповестено от медиите и от правителствата (7), (8) - те не са по-различни от нас. Те са нашата възнесена форма и те ни обичат нежно, толкова много.


В заключение се надявам, че това ще бъде полезно при изчистването на някои от все още широко подхранваните погрешни схващания за Галактическата федерация.


В крайна сметка, някои погрешни схващания ще продължат да се подхранват, докато съществуването на нашите Галактически братя се разкрие чрез нашите медии, заедно с разкриването на много други неща. Тези, които се правят на отнесени цял живот, може да продължават да сочат липсата на доказателства, когато много доказателства са дадени в изобилие, нужна е само истинска воля да се търсят такива доказателства, а не да се оплаквате и да предполагате, че те не съществуват. Те определено съществуват.


Отне ми по-малко от няколко търсения в интернет и разсъждение за себе си кои източници изнасят темите, обсъждани тук, за предоставяне на цялата библиография на това съобщение; всяка връзка и линк, които са дадени тук.


Наистина, толкова е лесно да си намериш такова доказателство, и се надявам, че с един по-изострен усет за разпознаване, всеки би могъл да отработва тези погрешни схващания, като се учи по тези въпроси и позволи на собствените си нагласи да го водят.


Може някои да не избират да вярват, че Галактическата Федерация са Светлинна Организация и че дори съществуват, но аз проведох един много важен разговор с вас, да различавате това, което смятате за правилно, когато четете послание от Галактическата Федерация или всеки път, когато четете становище на друг за съобщение от нашите Галактически братя. Мненията са просто това - мнения, и те ще имат точно толкова влияние, колкото този, който ги приема, им позволи да му повлияят.


Ако четеш послание от Галактическата Федерация, което прогнозира катастрофални промени на Земята в най-близко бъдеще, и виждаш, че това предвиждане не го усещаш като правилно или не резонираш с него по някаква причина (и пак, за някои може да е правилно - това е добре, щом всичко е по тяхната пътека), тогава просто се отвърни от този специфичен аспект на това съобщение и знай, че нашите Галактически братя не желаят да ни „спасяват” или да ни контролират по никакъв начин, нито пък Земята ще изпита опустошителни събития на Своята повърхност.

  Просто не е планирано така това възнесение.

И пак, това не означава, че източникът на съобщението не трябва да бъде следван, защото много съобщения, които са прогнозирали такива промени на Земята, също са ни дали чудесна и полезна информация и вероятно ще продължат да ни дават.


Всичко е в това, как чувстваме едно послание или мнение на друг; ако го чувстваме правилно, то се интегрира в нашия опит и да бъдем благодарни за това. Ако не го чувствате, просто го оставете.


Ако се намирате погълнат от съобщение на Галактически източник, което чувствате любящо и ви е помогнало неизмеримо във вашето собствено развитие, но после видите други да спорят за същото съобщение и твърдят, че то е лъжливо, и пак, вие може да знаете и да усещате, че посланието резонира с вашето съзнание и със сърцето ви и че другите просто не са почувствали същите неща като вас от това съобщение.


Някои все още са така с всичко, което правят, сякаш работят през завесата, защото изисквайки, се провъзгласява, че дори да ни е дадена Галактическа комуникация за целите на Светлината, трябва да е невъзможно поради различни причини през по-голямата част от времето, и всеки си има своя причина, която може да се открие.


В резултат на това, някои от тях може да бъдат доста детински и да достигат до кавга с всеки и при всяко Галактическо съобщение или вестител. Отидете в който и да е духовен уебсайт, в който и да е форум, и най-вероятно ще намерите двама или трима души, които брутално атакуват Галактическите съобщения или техните вестители с искания за доказателства и претенции, че всичко това е фалшификация, и че всички, които следват Галактическата Федерация, трябва да се „събудят“.


Вероятно може да намерите такива неуважителни и патриархални коментари и под това съобщение. Тези коментатори може да избират да атакуват Галактическата Федерация, да атакуват и мен, за да се омаловажи това съобщение или да изопачат и изкривят много аспекти от това съобщение, за да изглежда, че не съм прав или съм манипулативен. Общите теми в такива коментари винаги ще бъдат, че Галактическата Федерация НЕ се приема от тези хора, без значение защо, и че Тя по същия начин не бива да бъде приемана от никой друг.


Аз лично съм се занимавал с много от тези хора в множество различни сайтове, години наред, и е интересно да се отбележи, че реториката и нагласата, изнесени в много други сайтове, винаги като че ли бяха привеждани в съответствие с тези в други сайтове, като че ли абсолютно всички са имали едни и същи мнения, нагласи и погрешни схващания за Галактическата Федерация. Много от тези приведени и съвпадащи становища непрекъснато се изнасят в множество различни сайтове, като че ли един и същи човек казва всичко това.


Мога да кажа, че няма никаква аргументация в някои от тези души, тъй както няма никакво значение, какво им се казва, те винаги ще изопачават и изкривяват, за да изтъкват една постоянна реторика, че Галактическата Федерация е измамлива, манипулативна, по-ниско измерна или базирана единствено на физическо ниво, и преди всичко, нежелана на този свят.


Важното е да не се оставите, по никакъв начин да бъдете манипулирани, да се повлияете от всичко, което изглежда усукано, изкривено или прикрепено към негативни емоции, енергии или намерения. И ако това включва нещо, което е дадено чрез или посредством моя милост, в такъв случай ви казвам, не слушайте това лице Wes Annac, щом той не резонира/откликва с вашите лични вибрации. Но все пак, както и с всичко друго, важно е да позволите на ВСИЧКИ да имат свое собствено мнение, да усещат по свой собствен начин нещата, отколкото да допуснете един начин на  мислене, особено ако той непрестанно изразява начини на груби видове и упражнява контрол над общественото мнение и възприятие.


Всяко погрешно схващане за нашите Галактически братя е вече на път да се изчисти в близко бъдеще, когато се оповести повече за тях и за множеството Федерации и Светлинни Организации, които са помагали на човечеството зад кулисите, от много по-дълго време, отколкото ние знаем.Wes Annac – въплътен представител на Галактическата Федерация и на Плеядианския Висш Съвет


WesAnnac.com

AquariusChannelings.com

Превод:Svetlana

Бележки под линия (за всичките три части):

(1)     Плеядианският Висш Съвет за нашите разочарования, търсене и предлагане на връзки.
http://aquariuschannelings.com/2012/02/07/the-pleiadian-high-council-on-our-disappointments-looking-within-and-giving-up-lower-attachments-re-post_/


(2)     Виж доклад за Лари Кинг на живо за НЛО и блокиране на ядрени оръжия:

http://socioecohistory.wordpress.com/2010/09/28/larry-king-ufos-shut-down-nuclear-weapons/


(3)     Solara: Лятно слънцестоене Съобщение:

http://aquariuschannelings.com/2012/06/21/solara-a-summer-solstice-message


(4)     Множество НЛО в ниска околоземна орбита, заснети от НАСА през 2012 г.:Превод: Светлана

 

сряда, 25 юли 2012 г.

The Ascended Masters: The Light has Matched and Outlasted the Dark


-Channeled through Wes Annac-

The control of your world and of the energetic interactions that have been taking place without your conscious realization is being given back to you, the people. As this process continues, the dark souls are going to try to continue to distract you and take you away from your immediate goals and aims of being Light-conduits for all those who are unawakened at this time.
Each and every one of you who finds yourself reading this and indeed, each and every Lightworker experiencing consciousness on your beautiful world at this point; you were all meant to act as Light Holders and as conduits for energy that is so very pure and that will serve to quite literally transform the surface of your reality.


The collective density has been very prevalent and the need for Gaia to release this density once and for all has never been stronger than it is at present, as this continually-fed collective dense energy is continuing to feed the dark souls while keeping them within their positions of influence.

There are many different scenarios that have been planned out in the neutralization of these dark souls and as they make their final attempts at getting the attention of the slumbering public, they are going to find that the only exposures they will be granted will be those which expose their actions to the entire world in very clear ways which will see them held accountable for what they have done.

The dark souls wish to make further displays of dominance to your world with their many sponsored ceremonies and as always, we tell you that the worst of their plans are not going to play out. Indeed, your dark have long been planning fake alien invasions and have chosen specific dates and times to bring forth such fake invasions, and every time they have attempted to do this they have been thwarted.

Even still, they continue on in their plans of [attempted] controlling and enslaving of the public through fear, and we encourage you now to look to all that is of Light, all that is of Love finally beginning to be noticed as it is expressed on your world. Even many Lightworkers have taken Lives on your world wherein they were completely unawakened, and it was during these unawakened Lives that the karma of many of you which is being expressed and cleared away at this point, was garnered.

Existing outside of your concept of time, we are able to see each and every Life that you have went through while watching you as well as you go through karmic repercussions in your current Lives, for actions you had committed ages ago which had not yet been cleared up and cleansed within yourselves.

The dense actions that humanity garners, holds within and feeds is the very energy that the dark souls have taken in an attempt to enact the most devastating of their plans but again, there is no reason or need to fear these souls or their plans because the Divinely-decreed Light energy arriving on your world is now seeing that their influence is diminished significantly as humanity continues to evolve and advance in many different avenues.

The most potent of advancements taking place within the collective of humanity at this time go unheard of, because the mainstream media of the majority of countries is still very biased and focused on issues of vast unimportance, rather than being focused on issues directly related to the evolution of your world which the majority of your populace is still quite unknowledgeable of or uninterested in.

Rest assured dear souls that those of you who are awakening are finding innumerable Guides within you and around you at this time who are making our presence known in efforts to assist you along your admittedly-difficult processes.

While the dark energies and intents are being exposed and transmuted at all times, many of you are undergoing your personal versions of this process and this is where we will assist you in clearing away and integrating the energies and former pains that the dark souls are now attempting to utilize to cause mayhem.

The evolution points that you have reached along your growth are seeing at this time, a major uprooting of all of those energies that will not resonate with the higher realms in which you are growing toward at an increased rate, and while you will find much assistance from the higher realms we must remind you that this is your personal process and must be personally seen-to that you excel along the avenues of growth and development of the soul that you have all planned out for yourselves before undergoing the lower dimensional, Earthly experience.

As you continue to grow and find newer and purer strides and energies, you are finding that the lower and discordant energies no longer resonate with you. Arguments and heated debates with lower energies and heart sets attached are decreasingly resonating with you as in general, the Earth experience [as humans have known it] is decreasingly resonating with you.
While Gaia is feeling on Her surface so very much and pure Light at this moment, the collective intents and densities are still deciding the events to manifest collectively on your world and this is again, why the dark souls are still in positions of power and influence.

The original plans for the ascension of your world were to have these entities removed by the turn of your millennium. We were strongly hoping and working toward this conclusion coming about, but the collective density still being fed and expressed by the turn of your millennium saw that you would still be naturally resonating with and bringing to yourselves as a collective, the dense energies that the dark realms of your world have kept you feeding.

Despite the [necessary] discussion of this dense and negatively-oriented energy, we wish for you not to keep your focus upon such energies and the forces that have fed and driven such energies, because doing so will only focus your vibrations on such energies and increase their influences within your perceptions.

We ask you instead to turn you beautiful attention toward the pure, Divine Light energies being given to you now, as these energies have been performing the necessary uprooting of the dense energies and you have all been benefiting greatly from this happening.

The overall world stage has long begun to reflect the appearance and manifestation of this Light as so many of you have willingly fed it through yourselves while maintaining a direct energetic link to this Light. Just as you are all so very close with the realms of Source in which you cannot currently remember, the Light you are being given from such realms which is coming through many willing Earthly hosts at this time, is greatly uplifting you as it helps you to uproot all former traumas and pains that have been based only in illusion and as such, are finding themselves no longer in resonation with the energies being given to your world.

Dearest souls, there was an event in the American state of Colorado that was fueled by lower astral forces in many different ways. We wish you to know that while indeed tragic, this event has served to shift the collective compassionate energetic balance, as you all find in common the fact that you find such acts reprehensible.

The ripple-effects from this tragedy will see that humanity is United this much further, in that you all begin to realize your common wish to see such gruesome activities stop. Events similar to what happened have taken place all throughout your history with the wiling feeding [of such events] by many of you who were unawakened in such times as to the true extent of the consequences of what you were doing and now, with every tragic act that is seen playing out on your world, you all realize even more that you no longer wish to see such energies and manifestations on your world and within your sphere of experience.

The collective energy has been tipped to that of a more compassionate, United brand of collective energy and you will see the repercussions of this happening in the times ahead. These repercussions are good and Lighted, and will serve to show you that nothing bred out of darkness is stronger than the resulting Light manifestations answering such darkness.
No matter what happens on your world that will indeed sicken you at times, especially as you begin to absorb so very many truths about what has happened on your world for over a millennia; despite what you hear, the Light energies have long matched and outlasted the dark energies that drive every tragic event which has unfolded on your world.

Now that you are collectively beginning to realize that you no longer wish to host such gruesome vibrations, the shift of the collective energies sees that the collective intent is aimed in an overall more positive direction. As a result of this, the dark souls in power on your world are fed less and less and you begin to assimilate more and purer Light, on an individual and collective level.

Many of you are undergoing intense and difficult personal upheavals and lessons as you uncover past pains and sorrows, and this happening is being mirrored with worldly events playing out. Some of the most gruesome of your collectively-fed density has made its mark, and will not be coming to you in the form of natural disasters or anything of the sort as this plan has long been decided against, as it was realized that the collective density can be expressed, experienced and manifested in ways that would not hurt your entire populace.

Nevertheless, you see the extremes of the worst of the density that has been manifested and again, we implore you to look toward and assimilate in your own ways, the Light energies that are so very much stronger than the darker energies. The Light energies are so very strong that they are literally illuminating and exposing the dark energies that have laid beyond humanities conscious perceptions, and as this illumination occurs a resulting enlightenment is experienced on the part of the collective or individual experiencing such upheaval.
An enlightenment and realization is gained that the dark energies which have been illuminated, no longer match the individual or collective and the soul or souls quickly realize that they no longer wish to feed the energies that garnered them the densest of experiences which are being uprooted at this time.
So you see dear souls, everything that is occurring at this time on every level has been for the ultimate purposes of healing collective density. Freewill is always kept in mind whenever anything occurs, and you will notice a collective Light and United energy being expressed after many types of tragedies.
Every exposure, every tragic happening is ultimately for the purpose of illuminating aspects of the collective which had been built over and forgotten. The Light energies have come to your world and through your bodies now to help you heal the pains garnered from past manifestations and now as you are exposed to your own manifestations on every level, the resulting Light that your planet is experiencing will be felt within each and every one of you.

Rather than your Galactic brethren saving you from natural disasters which are not to happen, you will find a Uniting with such souls as you are told the true history of your world and the fact that your Galactic brethren have been with you for every bit of your recorded history.

We foresee humanity becoming quite comfortable with your Galactic brethren just as was apparent in any given timeline of Atlantis and Lemuria and eventually, your Galactic brethren will feel more and more comfortable with landing on your surface and we as well as the highest forces overseeing the Earth will give them the Divine decree to do so.

Such a decree has not yet been reached and yet, so very many on your world are now very open to the idea of Galactic humans and have been exposed through various different means, to the truths about your world and about the interactions with your world by civilizations and collectives who are so very advanced.

Indeed dear souls, we have made our incarnations and contacts with your world but we have not shared the advancements in many avenues of your societies, cultures and collective intelligence that your Galactic brethren did by visiting your various cultures.

Obviously, they performed such visitations under our Divine decrees but beyond incarnating directly onto your surface, we have mostly taken to assisting your world from the fifth dimension while assisting various fifth dimensional souls in assisting your world in your collective evolution.

Gaia has already ascended and is eagerly awaiting the last few illuminations, exposures and manifestations that will see the collective energy so very United as you all realize this Unity in every form and facet that it has to offer you. You are ascending at this point with dear Gaia as well and whenever the collective and individual clearing events are placed before you, you are to every time see soon after, many exposures in many different avenues, be them personal or planetary.

At present, you are seeing the continual exposure of the actions of the dark souls on your world whose purposes on your planet have been only to control. Many of these souls are being worked with in realms past their conscious understanding and they as well as you all are finding a resulting Light and a resulting freeing of the emotions and the true spiritual self, that is seeing a compassion for humanity brought forth from within many of them that even they would not have thought possible.

We are able to bypass many of the [perceived] freewill constraints of many of the dark souls in power on your world, by intervening within them to give them Love energies in a way that will be assimilated and accepted, by working with their subtle and astral bodies in the dream state.

Many of such souls have [until now] been subjected to torture whilst within the dream state by lower astral entities as a part of the Illuminati’s lower-oriented rituals, and as a result many are finding the dreamtime interaction with beings of a higher and purer intent quite refreshing and even heavenly.

This dear souls, is where the compassion for humanity is being bred. Of course, some souls are outright rejecting the Divine intervention within these realms and are utilizing negatively-oriented technology to attempt to stop the many dreamscape healings and interactions that are taking place with souls within the ranks of the dark who are increasingly turning toward the Light.

We have given the offer through various public and private channels and mediums, for every soul who is knowingly within the darks ranks to jump ship and join the side of the Light and as you can see dear souls, our diplomatic efforts with such souls are long and fast beginning to pay off.

We are perfectly comfortable in letting you know that the resignations and changes of heart are to continue on your world within no certain timeframes, and you will see many who were formerly within the Illuminati begging for your forgiveness and your compassion that you will have begun to harness from actions that in many cases, were orchestrated by the lower astral beings who employ your dark.

For those of you who are beginning now to practice a true, full and pure Mastery of the emotions and the thoughts, we will be asking you to not just forgive these souls, but to encourage these souls not to beg and grovel for your forgiveness.

There is so very much that they have done and many of them will find themselves reduced to weeping and sobbing, and we ask you dear Masters in training to uplift and forgive these souls just as we are now attempting and in many cases, succeeding marvelously to do within the dreamscape.

The general plan that has been conceived whilst working with the Galactic Federation and the Higher Councils of Earth who have approved this plan and the means to bring it about, is to continually shower the dark souls on your world who have the most power and influence, with Lighted energies so pure that they will no longer find the Earth comfortable and may choose to go elsewhere.

Others will have strong changes of heart and begin working for humanity and fully dedicating themselves to the Light as they take place in interactions with us and with their Guides and fragments of their higher selves in the dreamscape.
We will be surpassing the perceived freewill limits of the dark souls for whom we will be performing this action and this is ok, for their freewill in actuality sees this happening needed for them to be able to survive on your world without immediately finding themselves in lower, dense and hellish realms as a result of their actions.

Their freewill needs to be ‘invaded’ so to speak in such a big way as continually sending them strong and pure Light until they change heart or no longer find the Earth comfortable, because otherwise the immense consequences for their actions without being karmically paid back in the manner we wish to do so, would see a vastly unbalanced karmic Life Plan [in future Lives] that would include going through densities that are simply too much for any few collectives to experience.

Much of this is density that they have forced others to go through and this is why no matter what, the worst of the actions will not go unpunished through the karmic experiences such souls are to undergo in later Lives after the Earth has ascended.
However, this perceived violation of their freewill which is actually needed to Lighten their karmic load is also giving them an overall, pure and Lighted opportunity to find a redemption for what they have done while even possibly ascending from the surface of your world, as they had originally intended to do before finding themselves trapped in such Earth density and influence.

These souls will be given the opportunity to seek forgiveness from the humanity whom we are confident will take to giving to such souls after finding the aforementioned collective Unity and harmony that is beginning to be noticed and will continue to be noticed, and as they find this forgiveness they will truly see the error of their ways, and many of them could in fact ascend.
Those who you are seeing make the first brave steps and actions in denying the darks influence and intents, are those who are without doubt being worked on in Lighted ways, in their dreamscape time and are likely among those who will find themselves ascending.

The Light has meant business all along and while this plan discussed had not been drawn up until recently, we have long known that we would need to take to bold and drastic measures to see the ascension of your world played out in a safe way for all involved, and this giving of extremely pure and Lighted energies your dark not only acts in accordance with your continual evolution process and with their unbalanced freewill-manifested energies, it will also see an expansion and opportunity for much Light to enter your Earth realm, which has been needed.

Those who have not yet defected are making their final stands with symbolisms and such that are designed to force you to subconsciously understand their perceived reign. We ask you all to send out Light energies of the highest and purest Christed consciousness and intent every single day, to the dark souls who still find themselves mired in dark and dense energies that are seeing them unable to pierce the [lower] veil and find the Light which is being given to all now.

Those of you who are awakening are finding this Light which is being given by the dear souls within the higher astral planes of your world, in very pure and strong ways and while many of you will not yet remember garnering the types of healing experiences that the souls defecting from the Illuminati are feeling, you are still feeling the Lightened states and expansions that have been needed for yourselves and for your minds and hearts.

We Love you all so very much, and we remind you to treat yourselves and those around you with the respect and Love that you all require along your journeys, for you must become the examples of the Light that you wish to see come forth on your world. You must, in any ways you can, begin to become the change that you wish to see for otherwise, you will only be feeding the lower energies of the past.

Thank you to the Ascended Masters.

понеделник, 23 юли 2012 г.

The Pleiadian High Council: Your Thoughts and Feelings will Determine your Reality


-Channeled through Wes Annac-
Previous aspects of yourselves have been peeled away and integrated by you and before your very eyes, and this has been an intense process for many incarnate starseeds who have been used to the frequencies of the higher realms in which many of you have arrived for your final Lives on the surface of the Earth from.
Your sprits were calibrated to a certain loose and wonderful-feeling frequency for so very long before many of you made the decisions to drop your vibrations to those of the third density while still choosing to consciously maintain a steady and secure link to the higher realms in the final Lives which many of you have arrived to from the realms of the fifth dimension.
Many of you are closer to the higher realms and to many of us souls within the Galactic Federation than you realize at present, and there are many unawakened and awakening souls on your world at this time who are just beginning to find the higher realms for themselves without yet experiencing the accompanying remembrance of the wonderful roots that every soul on Earth possesses.
You have found yourselves on Earth for a number of reasons, the majority of which have everything to do with helping the Earth and all on Her surface who are ready to ascend. Many of you have chosen to maintain and remember strong links and bonds to your past while others have chosen before incarnating, to not yet know and understand their links to the Divine until a later point in their awakening.
Multiple different paths are leading to the same conclusion of evolving back to the pure realms of Source wherein innumerable ascended beings are happily assisting you in finding these states of consciousness. Many of you have maintained the direct energetic links and bonds that see you better-able to know and understand the higher dimensional experiences that you are being given at this time and we say that all of humanity is being given the chance to peak behind the veil and turn the opportunity to do so into an opportunity for overall soul growth and evolution into the realms of Source.
One does not receive such an opportunity to ascend in a mass, collective fashion very often and as such, this ascension is very important to your Earth and to innumerable other planets and realms as well. This is a topic that has been discussed much before and it is because the Earth has been a planet which has harbored much density [as a result of] the experiences on Her surface since the fall of Atlantis and indeed, even before.
The Earth has had so very much density experienced on Her surface and you are now seeing much of this density able to be cleared away with little difficulty to the public.
A recent example of this cleansing taking place in minute yet effective ways, has been that of the heat occurring thought the western region of your world. The dark have attempted to utilize their technology to Create [incredibly] high temperatures in an act of weather warfare against those in the west, but instead we are seeing to it that the heat and the absence of rain will only act in accordance with and go as far as the collective freewill restraints of the areas in which this is being attempted will allow.
Worry not, dear souls for their actions in doing this will be exposed and it will be explained as well in a clear and understandable way, how we were and are able to utilize the collective freewill energies to block-out the most devastating effects of your darks technology, while working as well with the collective positive energies being manifested on your world which are increasing marvelously in scope and purity every single day of your experience on Earth.
We have been watching this energy begin to be expressed and utilized through the hearts and minds of so many dear souls who are remembering their bonds with the higher realms which we all do indeed possess, and we are able to utilize this energy to neutralize the worst effects of the darks technology while again, working with the freewill constraints and measures of any given area of your world.
Gaia has had so very much density needing to be released and because of this recent utilization of our technology, we are able to nullify the worst effects of what you dark has intended while at the same time, clearing away massive amounts of collective density in the west which, trust us dear souls, had been so very needed.
This is because the dark have utilized the United States and the territory of the United Stated which was once holy and scared land and was taken care of properly by those who inhabited it; your dark have wished to use this land as a proverbial ‘Roman Empire’.
They wished to display their ‘dominance’ of the world by displaying their dominance of western society in the United States, and many countries to this day understand and know of the tyranny which has taken place in the United States but dear souls, even the actions taken in the US have not been as tyrannical as actions taken in other countries [by the same entities].
Your dark wished to establish the most influential ‘section’ of the one world government by ruling the west as an empire of sorts, while installing puppets in other countries who would become their allies and who would do the bidding of the select few souls who have been playing the ‘game’ of controlling the world for a very long time, having learned much about doing so from their former Annunaki overlords.
The cold war was meant to continually scare the collective, to keep you all in states of fear over nuclear attacks or bombs, while at the same time [the entities within the US] were secretly allying with the Russians and installing figureheads within the Russian government who would ‘green light’ and support war with the United States. All sides of every war have been funded by a select few billionaires who are playing from the Annunaki’s [former] guidebook, and all it takes on your world in these beautiful days is a simple internet search to understand the sheer control that the dark have attempted to take on your world.
The heaviest of their plans are not to play out and yet they continue to make their final rants and rumblings while attempting to destroy a collective society that they have long known they would not be able to destroy.
They were given false prophecies about the ways in which these end times are to play out and as a result, find themselves confused every single day as they feel that the Light forces have swooped in out of the blue unnoticed, and undone generations of work that those before them strived for to see play out in these final times you are in.
We cannot disagree with those souls on that notion. We can express, however, that the Light Forces have been working on your world for every generation of your time, especially since the fall of Atlantis and Lemuria.
Earth had a marvelous opportunity to experience a mass ascension and Uniting of Atlantis and Lemuria, and there were vested lower influences who did not want to see this come about and who had planned instead to create slave races to mine dear Gaia for Her resources.
You are seeing similar actions in pursuit today with the dark’s many oil refineries, pumping precious oil from dear Gaia to operate technology that humanity could have long advanced from by your 1940s, in your current society. The Light has slowly yet surely been in play and in influence since the fall of the two great cities of Atlantis and Lemuria, and in recent decades we have made ourselves known quite boldly. Our showing of ourselves to you has taken place all throughout your history, and you are only beginning to hear of the more recent generations and decades in which we made contact with you.
Many assume that the governments’ knowledge and involvement with extraterrestrials started with the ‘Roswell’ crash and many think as well that this was the first time a spacecraft was found or discovered on Earth, and we say that this is not so for we have been in the skies of Earth, making contact with various civilizations whom we felt were ready, for every bit of Earth’s history.
This includes before the building and fall of Atlantis and Lemuria, dear souls, and with this admission we ask you to ponder how we souls found ourselves with you in Atlantis and Lemuria in the first place.
We were already making contacts with many societies, and those of Atlantis and Lemuria were two colonies who were hitting enormous strides, pretty much together as these colonies followed the same Earthly cycles even at their starts, before their blossoming into great cities and finding each other.
We saw the opportunity which the recent strides such colonies reached in their own growth would garner and so we made multiple contacts with these souls, starting at first with the showing of our craft to them in your skies.
We wanted to initially show our craft flying around in your skies to both of these colonies, to ensure their comfort with us as they began perceiving of a reality that was as of yet outside of their frame of understanding.
We made cautious and bold contacts with these souls and when we could feel that they were ready and willing to see the ‘metallic birds’ finally come down to the ground and reveal ourselves, we felt it was safe to do so. Again, this happening was aligned and paralleled with both colonies, in that they both experienced the showings of ourselves to them at the same time, in accordance with their Earthly cycles.
We began to mix into your cultures as both Atlantis and Lemuria became quite comfortable with us. We helped you along your growth and we shared advancements with you in the areas of your science and philosophy, as well as mathematics.
We showed you [musical] instruments that are still utilized and remembered on your world to this day, one of which being the acoustic guitar. We United with you and you happily accepted us on your world as many more souls from advanced planets all throughout this beautiful Creation came to see what was unfolding on the surface of this little beautiful blue world, whom contact-experiments with the colonies inhabiting had been a resounding success.
There were so very many of us happily on your world and we helped you to grow your two colonies into wonderful societies, with their own cultures, doctrines and beliefs. Such beliefs would end up underlying the cause of the downfall of these two civilizations but dear souls, there is no need to focus on such happenings as doing so may only lower your vibrations.
We ask you to instead focus on the beauty that was and still is Atlantis and Lemuria, for while you have been riding on the timelines wherein these two colonies were destroyed, there are plenty of Earth timelines wherein Atlantis and Lemuria were not destroyed and rather ascended together and branched out into this wonderful Creation, inhabiting many different planets after having evolved.
Many of such souls who experienced Atlantis and Lemuria in these timelines wherein they were not destroyed, are those [of various Councils of the Galactic Federation] who have the most vested interests in seeing the Earth’s ascension play out.
This topic of many of us inhabiting our own planets [after ascending from] the realms of Earth wherein Atlantis was not destroyed and rather ascended, is quite a complex one and is one that will require much discussion and explanation as to how such occurrences can be possible.
We must say that after spreading out to numerous different planets throughout this beautiful Star System and throughout this beautiful Creation, we spent generations on such planets and integrated into ourselves, the specific atmospheric [and planetary] conditions and cultures of such planets as well as of the Star and Motherships who were residing on such planets, so this admission does not in any way suggest that we are all Earthly souls who are simply of the Earth, for this is not so.
Again, we have taken many Lives on your beautiful world, some of which had to do with spending time in the Atlantis and Lemuria colonies, along our own evolution and per our own evolutionary choices [of undergoing the timelines wherein these colonies ascended] and as for the evolutionary path of your Atlantis and Lemuria timelines and the souls riding along such timelines; again, we helped such souls along their growth, to develop into their own wonderful and marvelous civilizations.
In essence, dear souls, we have been with you for so very long and in some senses we share your Earth customs and perceptions. We do not share your limited third and fourth dimensional perceptions of reality as we have grown past such stages in our growth, but we are assisting each and every one of you in going through the Earth experience and we have devoted ourselves so very much to the Earth, that the ascension of Her and all on Her surface has been [strongly] ingrained into our ‘Mission List’.
Service-to-Others is a heart set based on an unconditional Love, caring and [balanced] concern for those undergoing the lower dimensional experience. We wish with all of our hearts to do anything that we can in accordance with your freewill, to assist you along your collective evolution and this is why we have again, taken to neutralizing much of the dark’s technology and intents while assuring that your collective freewill-manifested density is cleared in an appropriate manner and in a manner that sees much of it cleared away while being subsequently experienced by humanity, in a way that is not too overbearing.
There are many of you on Earth at this time who are feeling that the lessons you are being given are too intense, are too difficult and many have taken to wanting to bow-out of the Earth experience.
We can assure you dear souls, that your Lives are not in the control of any entity with ill-will or intent. Your Lives are controlled by you and the events which are to manifest each and every moment of your experience, [are manifested] in accordance with the thoughts and vocal statements you give out every single moment of your experience.
It is so very important to make your attempts to attune yourselves to the vibrations that are being given to you now at this time, as many of you are finding the expansions in yourselves that are seeing you better able to access these encodements in incredibly rapid and accelerated, pure ways, and now that this is so you will find many aspects of the higher realms opening up to you and to your senses.
You will find realms beyond your imagination, that you could have never thought or felt were even possible to exist. As you experience these expansions, ask to call upon us within the higher realms for any aspects of assistance that you require during your journey for while we cannot do any of your freewill-based karmic work for you, we can transport you to realms beyond your wildest dreams. You would recognize these as the ascended realms; the realms in which we happily and gratefully inhabit.
You are being given so very much more assistance than you realize at present, and it simply takes attuning oneself to one’s openings and expansions to be able to feel the energies being given to you as well as the energetic signatures of us ascended souls whom are happily giving you such energy. Each and every one of us have a hand in sending the Universally pure energies to dear Earth, but not a one of us play as crucial of a role in this specific happening as the beings within the higher astral planes of your world.
These souls have taken home within the higher realms of the Earth which are very close with the lower realms of the Sun, to receive the energies from such solar realms that Create and sustain each and every reality throughout dear Gaia’s structure.
These souls are overseeing the transfer of the energies that Create and sustain your reality, as well as the transfer of energies so pure that such energies must be given steadily and in measured doses on the alignment dates which are becoming closer and closer together.
Gaia has very many alignment dates to pass through on your world which will grant those souls within the higher realms of your world, the Divine authority to bring energies through to your
surface and to all other realms within Gaia’s structure, that are [the energies] to see the higher realms expressed on your world in their full bounty, glory and splendor.
Oh dear souls, the realms of the fifth dimension are so wonderful, so heavenly and marvelous to behold. At present you would have little comprehension of the experience that you are headed for and until these pure energies begin to make themselves known in very clear and Lovely ways in your skies, we ask you to continue to lay the Lighted foundation that you have been laying every day of your experience.
Each one of you who find yourselves awakening at this point are holding so very much pure, potent Light within yourselves while at the same time working through deeply-ingrained density that has been prevalent in many of you throughout many previous Lives. Many of you have chosen the specific Lives you are inhabiting currently, in an act to clean up karmic residue that was deleted by the Law of Grace, allowing many of you to ascend from the surface of Earth [before coming back].
Indeed, the ‘mixing pot’ of souls on Earth become so very mixed, as there are souls who have spent thousands and indeed, even millions of Lives within the Earth structure and there are some now as well who are experiencing their second or third Life on Earth, during this time in which She and all on Her surface who are ready are to ‘transition’ into the realms of the fifth dimension.
Many have wonders and fears of the physical body dying before or as one ascends. We tell you that you will have the complete choice [whether] to discarnate and experience fifth dimensional Life as the pure Logos energy in which we all truly are behind the bodies and shells in which we inhabit for various different purposes, or whether to experience the realms of the fifth dimension in the upgraded, crystalline form of the human body.
This form is [usually] much taller and bigger, and will seem overall much healthier, Lighter and easier to move around in. We say that along with the loose limits in which a fifth dimensional body adheres and conforms to, you will be able to decide completely how you look.
Each and every thought and feeling that you have will determine your form, presence and the reality around you. Imagine dear souls, experiencing a thought on your world and finding it instantly manifested within your plane of experience.
Some may fear ascension as they fear the perceived need to ‘die’ from their body to experience ascension, and we hope that we have helped to quell fears surrounding this subject by reminding you that you can experience ascension as a fifth dimensional human, just as many of we Pleiadians take preference in doing.
Many are still experiencing attachments to the Earthly body and to the specific Earthly physical pleasures and stimulants which help the Earth body to feel different from the average states of consciousness which have become the norm on your world and which have been so very limited, and the wish to experience a higher and more pure state of consciousness is why many on your world choose to take part in substance abuse of any kind.
There are many who are strolling just along the veil of your perception of the higher realms, as many souls have slightly opened themselves, their minds and their hearts up to the realities of the higher dimensions by being exposed slightly to such realms through the experiences granted by drugs.
We say that the ‘reality’ one experiences whenever on any type of hard drug is a fabricated, pleasure-based reality that the dark have engineered as an unhealthy mirror of the higher realms with side effects that control the mind and body of those who take them.
Hard drugs and pharmaceuticals have been one in the same, in that the strongest of pharma drugs contain many of the same ingredients as hard drugs, and this is blatantly apparent to anybody who researches the ingredients of various pills meant to take away pain while making one feel ‘high’.
Dear souls, we say that the true and pure high is the experience of the higher realms, which can be grown toward without using a physical substance, and the purpose of the very hardest of drugs has been to trap one in a fabricated, fourth density-negative based reality wherein they are experiencing a heightened state of mental awareness, while experiencing what is the closest definition of hell that can be garnered.
In the very near future, we will be before you after you have learned the truth of our existence and the truth of the existence of the higher realms in general, as well as your impending evolution toward these higher realms.
There will be so very much to discuss and as always, the discussions and communications given through channels have been quite rudimentary and elementary compared to the truths, revelations and insights you are to be given about what has happened on your world  and about what will be happening and as so very many of you awaken and make your clear intents to embrace the higher realms and the Light energies accompanying your transition (1) into the higher realms; you will find all of us here, waving and laughing with smiles and Love.
Thank you to the Pleiadian High Council.(1) This term is not meant to represent the ‘transition’ from Life to death, from 3D Earth to the planes of Nirvana. I feel that the Pleiadian High Council purposefully made that known after using the term the first time in this communication, but I wanted to clarify again to reassure all that as they say in this message, we have the choice to keep our bodies and upgrade them as we ascend.