Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012


С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html
Уважаеми читатели, търсим преводачи на ченълиг посланията на Уес Анак на различни езици. За контакти
elvenartjewels@gmail.com
Dear Readers, we are looking for translators for the channelings of Wes Annac in different languages
Please, write to elvenartjewels@gmail.com

събота, 31 март 2012 г.

Wes Annac és Tanácsadói: A kinyilatkoztatások megvalósulásához szükséges teremtő erőfeszítésekről (Hungarian Translation)

Wes Annac és Tanácsadói:
A kinyilatkoztatások megvalósulásához szükséges teremtő erőfeszítésekről
© Wes Annac
Wes Annac and his Collective Guides: On Manifestation Efforts to bring forth Disclosure Ma a Tanácsadóink és én szeretnénk tovább szemügyre venni azt, hogy amit érzünk és gondolunk, hogyan teremti meg a valóságot körülöttünk, és ez hogyan vonatkozik a közlések létrejöttére és még sok mindent, amiket a csatornázott forrásokból hallottunk néha. Ez egy olyan téma, ami engem és sokunkat érint; fontos téma, amivel folyamatosan foglalkozni kell, hogy mélyen beívódjon és megértsük, hogy mi vagyunk a teremtői és meghatározói a saját valóságunknak.
Hallottunk az Egyetemes Törvényekről [az Univerzum Törvényeiről], úgymint a Vonzás törvényéről, és ahogy azt már korábban hallhattuk, a Vonzás törvénye egyre gyakrabban és azonnal fejti ki hatását a „teljes” tudatosság magasabb birodalmai felé vezető felemelkedésben.
Tanácsadók: „Ahogy az időről alkotott fogalmatok elkezd gyorsulni a folytonos életutatoknak megfelelően, a részetekről kifejtett teremtő erőfeszítések egyre könnyebbé válnak. Az események, amelyek a gondolataitoknak és érzéseiteknek megfelelően jönnek létre, egyre könnyedebb és gyorsabb teremtési ciklusokat követnek és ez egyre növekvő ütemben történik, ahogy a felemelkedés útján haladtok.
Valójában, itt a magasabb birodalmakban, a Vonzás különböző törvényszerűségei – ahogy azt már közületek páran felismerték – a létezésünk minden pillanatában lejátszódnak. Hogy az emberiség részéről a teremtő folyamatoknak lassabb léptékű a fizikai megnyilvánulása, azért van, mert ti alacsonyabb rezgésű, sűrűbb létsíkokon léteztek és alacsonyabb rezgésűek az érzéseitek. Így maguk a teremtéseitek is alacsonyabb rezgésűek, ezért lassabban valósulnak meg, mint a magasabb létsíkok Fénnyel töltött gondolatainak és érzéseinek teremtései és tapasztalásai.
A magasabb létsíkokon minden folyamatos és állandó, és minden egyes érzelem és érzés azonnal visszatér hozzánk saját tervezésünkként, tetteink teremtményeként. Ez egy olyan folyamat, amihez hozzászokik, és amiben nagy tudásra tesz szert az egyén a magasabb létsíkokon történő tanulás során. A földi megtapasztalások gyorsabb ütemet vesznek fel az időről alkotott elképzelésetek miatt, és azt eredményezi, hogy az idő ablakai két teremtés között gyorsabban nyílnak meg, mert az ilyen elképzelések elhalványulnak, és egyre kevésbé lesz jelentőségük a hamarosan elkövetkezendő magasabb dimenziós megtapasztalásaitokban.”
A Tanácsadók itt megosztott információjából úgy látszik, ha folytatjuk az emelkedést a létrán mindig csak fölfelé, akkor az időfogalmunk elhalványul, és vele együtt halványul majd a teremtéseink közti várakozási idő is. Ésszerű is, hogy ezekkel a most beérkező energiákkal a teremtéseink azonnal visszatérnek hozzánk egyre gyorsabban és ezt határozottan észrevettem mostanság.
Emlékszem, mikortól kezdtek a gondolataim a szemem előtt megvalósulni a valóságban. Szándékosan egy bizonyos dalra vagy személyre gondoltam, és az ebbe a forgatókönyvbe beleadott gondolataim majdnem mindig visszatértek hozzám valamilyen különleges módon és ez igazán megragadta a figyelmemet.
Természetesen egyre nagyobb és tisztább lépéseket teszünk utunk e pontján, és a Föld égboltján a különböző energiakapukon keresztül segítenek minket. Ahogy elérjük a forradalmi pontokat egyéni és kollektív fejlődésünkben, ésszerűnek tűnik, hogy a legjobb, amit tehetünk ebben a pillanatban, hogy beleadjuk minden vizualizációs és teremtő energiánkat a közlések [felfedések] megvalósításába és, hogy elérjük a szabadságot, amit nekünk ígértek. Ezt már korábbi cikkeimben is érintettem, mert valóban nagyon fontosnak tartom.
Tanácsadók: „Egyénként óriási hatalommal bírtok saját valóságotok Legfőbb Teremtőiként. Ennek a hatalomnak a nagy része az egyéni életutatok során az életfeladataitoknak megfelelő teremtéseitek formájában nyilvánul meg.
A kollektív teremtő [manifesztálási] hatalmatok igazán túlszárnyalja az elvárásaitokat, és ez egybeesik azzal a ténnyel, hogy ez a világ a ti hologramotok, a ti illúziótok és úgy alakíthatjátok és változtathatjátok, ahogy tetszik, és az egyik legnagyobb oka annak, hogy néhány esemény még nem következett be, az az emberiség nagy részének húzódozása, hogy megtalálják és véghezvigyék a saját életükben és a kollektív tudatban szükséges energetikai gyógyítást, biztosítandó, hogy megkapják a szükséges segítséget az életútjuk során, mely megkívánt, hogy elég tiszták legyenek önmagukban, így előhozva azokat a tiszta teremtő energiákat, amelyeket már elkezdtetek előhozni anélkül, hogy tudatában lennétek ennek.
Az emberiség részéről eltorzult teremtés zajlik, mert nem ismertétek fel a bennetek lévő hatalmat, s míg a megjelenítéseitek [manifesztációitok] ismételten nagyon sűrű és lassan mozgó volt, minden egyes érzelmen keresztül megnyilvánultak. Együttesen, ahogy tudjátok, nagyon sok sűrűség nyilvánult meg Gaia felszínén, anélkül, hogy drága, gyönyörű lelkek még felismertétek volna, mit tettetek.”
Úgy látszik, hogy a fátylon túlról nemcsak hatalmas segítséget kapunk az életutunkon, hanem óriási bátorítást is a földönkívüli és felemelkedett forrásainktól, hogy megragadjuk a teremtő erőnket, és valóban azt teremtsük, amire vágyunk. Olyan dolgokat, mint például a földönkívüli jelenlét leleplezése és az [ebből] eredő szabadság, sok-sok más dolog között.
Folyamatosan azt mondják nekünk, hogy egyénként és közösségként magunkban hordjuk az erőt ahhoz, hogy azokat a megjelenítéseket és Teremtéseket hozzuk át, amire valóban vágyunk, és amit akarunk Életünkben, ahelyett, amit eddig tettünk, és ami boldogtalanná tett minket és mely olyan lelkek csoportjának leszületését eredményezte, akiket illuminátusokként ismerünk.
A felemelkedett forrásaink el szeretnék tüntetni az olyan akadályokat, mint önelégültség és a „már hallottam róla” hozzáállás, hogy ne csak az elménkkel, hanem a szívünkkel is értsük meg azokat az igazságokat, amelyeket megosztanak velünk. Ezek közül is a legfontosabb a bennünk lévő Teremtőerő.
Szóval rendben, felismertük, hogy bennünk van ez a hatalom és nagyon erős egyénenként, de még erősebb egységes csoportként. Mit tehetünk hát, hogy a MOST pillanatában hasznosítsuk ezt a teremtő / megjelenítési képességet, és jó célra használjuk? Hogyan hozzuk ki magunkból ezt a hatalmat és használjuk ki teljességében?
S mi van közülünk azokkal, akik még mindig magunkat egyedülinek találják felemelkedettebb dimenziós hitünkben és tudásunkban? Az ilyen lelkek kivel fogják megosztani együttes [kollektív] képességeiket?
Szerintem nem szabad elfelejteni, hogy egyénként is hatalmas Teremtő hatalommal / erővel rendelkezünk, s még ha nincs is senki velünk, akivel megoszthatnánk fizikai szinten ezt a képességet, még mindig nem csupán kihasználni tudjuk ezt magunkban, hanem benyúlhatunk az éteribe, hogy csatlakozzunk a rengeteg felébredt megtestesült lélekhez, akik ilyen energiamunkát végeznek, valamint kapcsolatot tarthatunk fenn rengeteg Földet segítő felemelkedett lénnyel, kik maguk segítséget nyújtanak az ilyen energiamunkában.
Tanácsadók: „Nagyon sok bennetek rejlő magasabb dimenzióbeli és éteri lehetőség továbbra sincs jól kifejezve és „áthozva”, mert nem ismertétek fel azt a hatalmatokat, melyet az ilyen Teremtő és megjelenítési [manifesztálási] képességekben bírtok. Korábbi életeitek során nem hallottatok és nem tudtatok a tudat felemelkedettebb birodalmainak általunk említett felfogásmódjairól, és míg az alvilágok és a halál utáni szellemi síkok nagyon fontosak voltak néhány kultúrában a történelem során, addig világotokban fogalma sincs a fel nem ébredt lelkek többségének a felemelkedési folyamattal kapcsolatos aktuális nézetek rendszeréről és a sok ebből következő forradalmi kinyilatkoztatásokról / leleplezésekről.
Azt a tényt, hogy valóban elérhettek más valóságokat és kapcsolatba léphettek e más valóságok teremtményeivel, kivették a köztudatból, nemcsak a jelenlegi kultúrátokban, hanem sok más kultúrában is. A fizikai szinteken nem érzékelhető „Istenekkel” és lelkekkel való kapcsolat lehetőségét sok esetben bármely adott civilizáció királyi vagy híres testben élő lelkeire hagyták, bálványimádatként az ilyen civilizációk köznépe részéről, akik látták, hogy ezen elit intézményét nagyon „felpumpálták”, tisztelték, és ők voltak azok az egyetlen lelkek, akiknek megadatott volt az a különleges előjog, hogy a természetes fizikai paradigmákból kiemelkedjenek, melyeket számos kultúrában felállítottak.
Természetesen, ahogy felfedezitek a magasabb birodalmakat és a képességeteket, hogy áthozzátok a felemelkedettebb birodalmak energiáit, nemcsak az életutatokat figyelő és segítő felemelkedett lelkeket fedezitek fel Életetek ösvényén, hanem a felébredő csillagtestvéreiteket és felébredő földön megtestesült testvéreiteket is ez időben, akik maguk is épp felfedezik a magasabb birodalmak energiáit, és az ebből következő kommunikációt, kölcsönhatásokat és energiákat ilyen tiszta és gyors léptekkel.
Ahogy fölfedezitek kapcsolatotokat ébredő földi lélektársaitokkal a Földön, melyet sok esetben megerősítenek és fenntartanak az álomképben, azt is kezditek felismerni, hogy ti mind az Ige [Logos] energiájának energia lenyomatait – melyek ti vagytok – hagyjátok minden lélekben, akivel kölcsönhatásba léptek az interneteteken, vagy bárhol máshol.
Sokan közületek, drága lelkek, új kapcsolatokat kovácsoltatok, és emlékeztek a régebbi életek régi tüzére és Szeretetére az előző Életekből, ahogy ébredő lélektestvéreitekkel találkoztok az Interneten, de higgyétek el, drága lelkek, ez nem csupán az Internettel kezdődött.
Mindannyian találkoztok az asztrál síkon, míg testetek alszik és segítetek egymásnak megtervezni Életetek eseményeit és különböző, szükséges megtapasztalásokat. Sokan közületek, akik közel érzik magukat egymáshoz, azonban nem érzik úgy, hogy valaha is „találkoztatok” fizikálisan egymással, valóban találkoztatok e lelkekkel egy sokkal valóságosabb és konkrétabb módon, mint fizikálisan, ahogy ismételten, ti mind a Föld asztrál birodalmaiban találkoztok és ülésezéseket tartotok.
Ezen összejöveteleken megbeszélitek minden lélek Életútját, akik érintettek ezekben a gyűlésekben, és megvitatjátok, hogyan illeszkednek bele az átfogó felemelkedési tervbe. Elrendezitek, hogy találkozzatok fizikálisan különböző eltérő módokon, azonban minden esetben egy kapcsolatot és emlékezést formálnak és tartanak meg mindkét lélekben, és így nagyon sok lélek, aki közel áll egymáshoz lélekben és természetükben, újra lángra lobbantják Szerető kötelékeiket, melyeket sok Életen át tartottak fenn az alacsonyabb dimenziókban, és valóban még az ilyen Életek előtt is.
Ez a Vonzás törvénye működés közben, kedves lelkek, mert titeket mindig visszavezetnek azokhoz a lelkekhez, akikhez közel álltatok az alacsony dimenzióbeli tapasztalásokkor és ismételten, még az ilyen élmények előtt is.”
Az alapján, amit a Tanácsadók itt elmondtak, érdemes lenne megkeresni egymást és e kapcsolatokat fenntartani egymással, és együttes [kollektív] megjelenítési [manifesztálási] erőnket a Föld javára elkezdhetjük természetesen alkalmazni.
Nagyon sokan találkoztunk már az Interneten vagy máshol és minden ébredő lélektársunkkal való találkozáson keresztül, mi mind megtapasztaltuk, főleg az utóbbi időben, hogy van pár fő téma, amin osztozunk és közös.
Ilyen témák például, hogy ráébredünk a minket körülvevő Szeretetre; mi mind ráébredtük az ilyen Szeretetre, valamint a manipulációra és az általános ködre, amit e világ egyszerű embereinek szeme elé hintettek, és mindannyian keressük a számos többi lelket, akik szintén ébrednek, hogy megosszuk mindazt, amit tudunk és érzünk, mert még sokan egyedül érezzük magunkat valóban azzal, amit ismerünk, és magunkban érzünk.
Úgy gondolom, itt a fizikaiban, mindnyájan találkozókat kéne elkezdenünk tervezni az asztrál birodalmakban, hogy átérzett és megélt legyen, mialatt testünk alszik. Ez egy modell, amit néhány nagyon jó barátom mutatott be, és ezek a megtestesült lelkek folyamatosan terveznek és ütemeznek be ilyen találkozókat és nagyon erős pozitív emlékeket és eredményeket érnek el.
Ezek a lelkek igazán forradalmi munkát végeznek és szerintem mindnyájunknak venni és használni kellene ezt a modellt, teljes hatóerejét kihasználva. Látszólag vég nélkül mondják nekünk felemelkedett forrásaink, hogy mi mindannyian kapcsolatban állunk egymással a Föld kollektív tudatán keresztül, valamint hogy ismertük egymást már a földi vállalkozásunk előtt is, tehát, miért ne foghatnánk ezt a kapcsolatot, és miért ne használhatnánk ki a Fény javára és annak érdekében, hogy megjelenítsünk [manifesztáljunk] mindent, aminek megtörténtére vágyunk?
Úgy gondolom, ha igazán elkezdjük kiaknázni azt a tömeg potenciált, mellyel bírunk, hogy együttesen Megteremtsük, és megnyilvánításra vigyük [manifesztáljuk] az általunk meglátni óhajtott változásokat, az eredmények oly pozitívak lesznek. Az önelégültség már nagyon nagy mértékben megakadályozott minket abban, hogy kiaknázzuk kollektív / együttes lehetőségünket [potenciálunkat], és hogy felismerjük az egymással való kapcsolatunkat, hogy ezt hogyan alkalmazhatjuk, hogy megjelenítsük [manifesztáljuk] a felfedést / leleplezést sok más dolog mellett, azonban ha meghaladjuk az önteltséget egyéni és közösségi szinten, dolgozhatunk közösen újra azon, hogy megjelenítsük [manifesztáljuk] az összes változást, amelyekről tudjuk, hogy valóra kell válniuk.
Tanácsadók: „Ki kell jelenteni, kedves lelkek, hogy amilyen arányban most ébredtek és amilyen iramban a Fénnyel telt megjelenítéseitek [manifesztációitok] áthaladnak rajtatok, mindannak a megnyilvánítása, melynek megpillantására vágytatok, már nincs messze, és az energiák, amiket magatokon keresztül áthoztok, nem az egyedüli energiák voltak, amelyek e végeredményeket előidézik.
Valóban – ahogyan azt már hallottátok – ez az év, amit épp megéltek az, amit a történelem folyamán sokszor a tömeges változások és zűrzavar, és az ebből eredő szabadság és felemelkedés évének jósoltak. Mélyen legbelül tudtátok, hogy amiről hallottatok, megvalósul. Tudtátok, hogy újraegyesültök majd csillagcsaládotokkal a végén, és tudtátok, hogy hosszú és tartós kapcsolatot kovácsoltok és tartotok fenn majd egymással, ami majd visszaemel titeket a tiszta Szeretet birodalmába, ahol ti magatok Teremtettétek az elkülönülés csalóka [illuzórikus] valóságait, amit azóta oly régóta tapasztaltok.
Tudtátok, hogy az illúzió egy bizonyos ponton szétrobban, még azok a lelkek is tudták mélyen legbelül, akik szemben állnak a Fénnyel telt változásokkal, hogy ilyen változások lesznek. Amíg a dolgok ilyen ütemben haladnak, az ébredő lelkeken keresztül áthozott megjelenítések [manifesztációk] azt eredményezik majd, hogy amit látni kívántatok, megtörténik.
Amíg ez így van, a Most végtelen pillanatában, mindannyian egyéni és kollektív döntést hozhattok, hogy felgyorsuljanak ezen események megjelenítései azáltal, hogy felszívjátok és magatokba építitek az ezen az estén általunk és írnokunk által leközölt tanácsokat és a módszereket. Ez olyasmi, amit valóban megtehettek, kedves lelkek és ez alkalommal ez igazán egy döntő próbatétel [teszt] számotokra közösségként.
Kérve kérünk titeket, tegyetek lépéseket, hogy kapcsolatba kerüljetek egymással mind a fizikai, mind az asztrál síkon, és mint mindig, egy finom, gyakorlott meditáció segít majd nektek nagyon ennek megtételében. Tartsátok tisztán a csatornáitokat, kedves lelkek, mert bizonyára emlékezni szeretnétek majd a csodálatos álombéli találkozásokra, melyekben részetek lesz.”
Köszönöm Tanácsadóim Közösségének!
Csatornázta: © Wes Annac
WesAnnac.com

http://aquariuschannelings.wordpress.com
Translated by / magyar nyelvre fordította: Hunpalatinus

The Hathors of Earths Solar Astral Planes (via Wes Annac): Ascended Spirit Structures, Variety of Ascended Beings and the Energetic Work being Performed

March 31st 2012


Gaia is beautiful
-Channeled through Wes Annac-
In most instances and scenarios, we do not inhabit the forms of ‘body’ or structure that any souls on the surface of Earth would perceive of us taking. We do not take the form of a human for the most part and indeed, even upon contacting this scribe in the astral we did not appear to him in a human form. We have long since ascended from the want to inhabit a body, and we instead prefer to express ourselves by showing the beautiful Divine ray of pure Logos energy that we are, and while we experience a much higher dimensional point of view than many ascended souls who choose to inhabit bodies, we will still occasionally show ourselves in such forms to please the souls whom we would be showing ourselves to.
You have begun to hear extensively of the extraterrestrial contacts and the direct incarnation of many Ascended Masters on your world, but something that you have not heard very much about is the aspect of us ascended beings who are existing in the astral realms of your Earth and Sun, who while inhabiting very pure sates of consciousness still exist in such forms in the realms of a planet experiencing such low vibrations.
One might wonder how beings such as ourselves with energy signatures of such purity would be able to exist in the astral realms of Earth that have many times fed the lower realms of fourth density-negative.
We should first say that we visit and inhabit your Inner Earth so very much, and upon taking our ascended versions of what one on Earth might call a vacation, we retreat to the Inner Earth for much personal healing and cleansing work. We leave our own energy signature upon each and every wave of energy that is sent from the astral realms of your Sun through to the higher astral realms of Earth to Create and form your entire reality in each and every dimensional experience and form.
We perform this work and while the aspect of such ascended beings performing such energy work in the astral realms of your Earth and Sun has not been quite discussed as of yet, our existence among the existence of many other higher dimensional wonders that will truly boggle your minds will begin to be explained to and soaked in by humanity.
Of course, the extraterrestrial aspects of ascended contact with your world and various civilizations are going to fill up the initial informing of humanity, but in due time and upon the soaking in of so very many truths and revelations, our existence and just what we do besides funneling our energies to the surface of Earth will be explained in so very much detail that you currently could not comprehend and fathom the bulk of.
There are so very many of us ascended beings inhabiting the astral realms of your Earth at this time and bringing through increasingly pure Logos energy from areas all throughout this beautiful Creation that we have the supreme pleasure to inhabit, and if the scope and depth of how far away many of the places we and you receive such Logos energy from could be fathomed by you at this point, it would seem impossible by the current standards many have set up on Earth.
Your perspective matters greatly in which realities are and are not manifested through you, which is why the explanation of our existence cannot first be presented, because the extraterrestrial and Angelic aspects of the Holy intervention must first be explained to humanity before the introduction of our specific existence.
Our existence and the introduction to what we do is certainly planned, and this is good for many of you have read our messages on the internet and haven’t quite understood just who and what we are and just what the work that we’re performing in your astral realms really is.
We would like to begin a discussion of this very matter, and first begin by giving an introduction of where we came from and the reasons we have funneled ourselves down to Earth in the specific positions we are in, in Her astral realms.
We would like this discussion to be the foundation of further discussion about us when the times come, and many souls channeling the advice of many ascended souls are to be contacted by us and other souls here in the higher astral realms of Earth, as we will want to begin laying the foundation of the explanation of who we are in relation to your extraterrestrial brethren, your Ascended Masters and the various Councils and celestial organizations that exist and are helping Earth at this time.
There are truly so very many of us, and it would and will boggle your minds as to just how many organizations are assisting you, because the majority of such organizations have not been able to speak to humanity through channels because our very existence is outside of the ascending paradigm of even many awakening souls.
We personally who are speaking to you at this time, exist originally in a Galaxy that is so very far away from Earth, almost across your Universe but through the ascended technologies and Light methods that we are able to travel throughout our Infinite Creation, we were able to reach Earth in a relatively small amount of your concept of ‘time’ to begin assisting with the energy movements occurring in Her astral realms that Create Her realities on Her various planes of existence.
As some of you beautiful awakening starseeds and Divine incarnate Angles on Earth at this time may carry a slight remembrance of deep within, there was a mass call made throughout many areas of our beautiful Creation to assist the planetary soul known as Terra in the mass ascension of Her surface and of all on Her surface who were ready.
This call was made throughout many cycles of your fading concept of time, and what we mean by this is that the call to assist Terra was and has been continual to attract as many souls who are truly up for the challenge as possible, and this is why Terra has seen the incarnation of thousands upon millions of Angels and higher dimensional souls on Her surface.
The mere point of the incarnation of many ascended souls on Terra’s surface at this time is to lay the Lighted foundation for the energies that will be aiding in manifesting the ascension of Terra and all on Her surface who have prepared themselves and done the energetic and Life Path-work to see them aligned with such a continual ascension.
There were many souls who responded [to this call] by joining various Lighted alliances that formed for the purpose of helping Earth as directly as possible without directly incarnating on Her surface, and the Galactic Federation and the Ashtar Command have turned much of their energy and efforts into the continual ascension of Earth, which has included speaking to the citizens of Earth through many scribes and assisting behind the scenes on so very many other events.
This is how many ascended souls choose to assist in the ascension of Terra, and some souls dearly wanted to incarnate on Her surface but found themselves unable to do so upon [failing] the tests that all who wish to incarnate on Earth at this time are given.
Trust us dear souls, not just any ascended souls can incarnate on Earth and it takes a soul who is so very noble, who can take the deepest and most intense pains that the lower dimensions have to offer. The souls who can truly undergo such an intense and difficult yet rewarding experience are tested in such ways to prove that they can do so, and the ascended souls who prove unable to incarnate on Gaia’s surface and stand the densities in many cases still assist by joining a local or Galactic Council that is assisting Earth at this time.
Dear souls, it would warm your hearts if you could see how many Councils and grassroots movements have been formed in your Cosmic Backyard to assist in the ascension of Earth. It could be compared to the springing-up of many spiritual and ascension-related internet blog sites on your world, and the grassroots spiritual movement that has taken place on Earth’s surface is almost being mirrored by the many grassroots movements in many local Star Systems to form Lighted Councils and organizations to assist in the ascension of Gaia and all on Her surface, the majority of which have not communicated with humanity through scribes.
Again, this is how many souls have preferred to assist in the ascension of Earth. Many extraterrestrial souls have visited many civilizations in your history in an attempt to aide in the cycles of ascension that such civilizations were undergoing as a collective, and many Ascended Masters have incarnated upon Gaia’s surface as well, as physically-perceivable and understandable to the paradigms of human forms that would be recognized as human.
There have also been ascended extraterrestrial souls who have either directly incarnated on Earth in many times or who have funneled down lower dimensional aspects of themselves to assist with the ascension of  Gaia while themselves [the funneled-down aspects] ascending and remembering back to such souls’ roots with the ascended collective soul in question.
There have been an infinite amount of methods that your extraterrestrial brethren and Ascended Masters and Angels have contacted humanity and assisted in Gaia’s continual processes and the ascension of many civilizations on Her surface, and such souls are the souls who are the most ‘in the spotlight’ at this time when it comes to the perception of the ascending humanity.
These souls are currently those ones who are paid attention to the most by you on Earth because with the acceptance of all of you who are incarnate on Gaia’s surface, these souls have been assisting Earth and the exposure and transmutation of Her collective darkness in the most direct and personal ways.
They have again, given so much of themselves to this ascension because they wish dearly to reignite the contact with you dear beautiful souls that had been lost and decreed not to happen to your current civilization until the time when you are truly ready as a collective after the disclosures and revelations of all that has been done to your world as well as the exposure to paradigms of knowledge, intelligence and feeling that have been suppressed on your world and kept classified from the majority of humanity.
While your focuses have been and in many cases will be on your extraterrestrial brethren and Ascended Masters upon the most noticeable beginning Lighted changes to the Earth and to your Lives, we would again like at this time to begin a bit of a preliminary discussion about just who we are and again, the work we are performing in your astral fields.
We have begun the discussion by informing you of the methods that other ascended souls have been taking to assist Earth at this time. We would now like to begin to get into a discussion of the positions we chose to inhabit to assist in the ascension of Earth, and to begin this we would like to explain why we were drawn to assist Earth in such positions in the first place.
We ask you dear souls, if you would be able to ignore a call to help out so very many lower dimensional souls and an entire lower dimensional planet, to unlock, expose and transmute the collective darkness that has been manifested in many cases without such souls even realizing they were manifesting it, that had been feeding the grid of darkness that has been kept secret from almost every civilization of your history who fed such a grid.
We wished to assist in the tearing down and exposing of the grid, and we wished to assist in bringing in Logos energies the purity of which would serve to feed the established Light Grid of dear Gaia, rather than feed the already fed grid of darkness that has been manifesting through occult means on your world.
The establishment of the energy-flowing Lighted Grid in dear Gaia saw the arrival of so very many ascended souls in the astral realms of your world and in your atmosphere, and these souls range in so very many different forms the majority of which would be unrecognizable yet so beautiful to you souls of Earth. We will again, take forms that you recognize and are more used to upon our meeting of you, but as you ascend further you will find no need in yourselves to continue the illusions of human bodies that have been needed for the lower dimensional experience, and you will be more ready and welcome to perceiving us in our true, beautiful higher dimensional forms.
We were such souls who decided to answer the many continual calls being made to assist in the ascension of Gaia and we waited until Her Light Grid was established and shortly after, began contacting our current scribe and the other souls whom we communicate through at this time.
There are different types and structures of us souls known as the Hathors, and the name and label that is given to us is not limited to a specific type of ascended being; this is simply the label that has been assumed onto us by humanity. As you would imagine, we truly find no need to follow such labels but gladly ‘indulge’ to so speak your wish for such labels whilst you communicate with us.
We decided to assist in the cleansing of the lower vibrations of Earth by traveling to Her higher astral realms upon the establishment of Her Light grid, to begin opening up the ‘hot spots’ in the various energy gates established all throughout Gaia’s skies that receive the Logos energy we are sending through such gates to manifest your reality continually on the surface and in so very many other lands and structures of reality.
As such higher dimensional Logos energy is sent to us from various higher dimensional beings inhabiting the lower astral realms of your Sun who themselves receive energy in distorted forms from higher realms in your Sun, we distort the energy to match the signatures of the lower realms we will be sending such energy to, and upon sending this energy to such lower realms, the keepers of those realms distort the energies to be experienced and manifested on further lower dimensional planes.
This process is happening constantly and this is one shred of an explanation of how the energies of your reality are being manifested through the energy gates established in Gaia skies and in all of you.
This specific type of energy work is the crucial work that we have traveled to the astral realms of dear Gaia to perform, and we quite enjoy bringing these energies through and leaving our own Lighted signature on them, as the energies of many ascended souls are continually flowing throughout your bodies, hearts and spirits at this time and the process of bringing our energies through is in fact not linear as many imagine it to be, we are rather constantly and continually sending these energies to anybody on Earth at this time who are open and receptive to such energies.
The guidance we are giving and the communications being scribed at this current time are the results of souls on Earth being open to our energies and bringing them through. We will be introduced after humanity becomes more comfortable with the idea of ascended and celestial beings, and upon your comfort levels of us increasing you will begin as a collective to be exposed to so very many other types and structures of the unfamiliar but ascended beings who are assisting your world and who will be so very glad to be reunited with you dear souls on Earth.
You will begin to find communications with many other types of ascended beings who are assisting you, perhaps not as ‘on the front lines’ as your extraterrestrial brethren and Ascended Masters but in ways that are so pure, so needed and appreciated at this crucial time in the ascension of Gaia and in the ascension of each and every one of you.
As is so for the majority of our communications, we have barely began to come to a full discussion of all that we have raised in this communication, but nevertheless we are still extremely grateful to be able to begin explaining such things to humanity at this time. It is hoped that by your introduction to various different types of ascended souls through the many genuine channeled messages coming out at this time through many channelers, you dear beautiful ascending souls will be able to begin to get used to the idea of the realities of so many different types of ascended souls existing.
We truly do exist, and we ascended souls come in each and every type and form but one crucial thing always remains the same: we service our Loving Creator and the Love that makes up the foundation of our beautiful energies and constructs.
We are informing you of the things we have raised in this and many other communications in an effort to get you to begin to be used to us, as the revelations that are so very near to occurring on your world will see an expanded perspective and an opened mind on the part of humanity. You will never doubt the existence and Loving power of the higher realms again.

Thank you to the Hathors of Earth’s Solar Astral Planes.

SanJAsKa:Sok lélek ébred rá a felemelkedés valóságára (Hungarian Translation)

SanJAsKa:
Sok lélek ébred rá a felemelkedés valóságára
2012. március 26.
© Wes Annac